Od 1 lipca wzrosną opłaty za wywóz śmieci i gospodarowanie odpadami zapłacimy więcej. Podwyżki są niestety spore.

Teraz za wywóz odpadów płacimy miesięcznie w przypadku śmieci segregowanych 10 zł za osobę, a w przypadku mieszanych 14 zł za osobę. Od 1 lipca 2018 roku zapłacimy już odpowiednio 13 i 26 zł. Jak wyjaśnia prezes Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów “SELEKT”, Dorota Lew Pilarska, przyczyn wzrostu opłat jest kilka. Przede wszystkim odpowiada za to wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów, który do tej pory wynosił nieco ponad 24 zł za tonę, a teraz wynosi 140 zł za tonę. Niestety to nie koniec złych informacji, ponieważ za rok wzrośnie ona do 170 zł/tonę, a w 2020 roku kwota ta ma sięgnąć 270 zł/tonę.

Drugą przyczyną podwyżek jest to, że odpadów jest coraz więcej. Powoduje to nie tylko wzrost kosztów przewozu, odbioru i składowania, ale także wspomnianej wcześniej opłaty środowiskowej. – Wśród odpadów zmieszanych z terenu całego związku, 70% stanowią popioły i minerały, które zagospodarowuje się tylko składając na składowisku, a rozporządzenie wydano po to, by odpadów nie składować, ale nie ma innej możliwości – wyjaśnia przewodnicząca. – Stawki zostały skalkulowane do końca roku 2019 – dodaje Dorota Lew-Pilarska.

Jak obiecuje przewodnicząca, jest jednak światełko w tunelu. Planowana jest bowiem budowa wysypiska odpadów w Piotrowie Pierwszym, które ma powstać pod koniec 2019, lub na początku 2020 r. Dziś śmieci wożone są do wysypiska w Mnichach w powiecie szamotulskim. – Oznacza to obniżenie kosztów działalności, bo nie będziemy ponosić opłat za składowanie, a tylko opłatę środowiskową. Zmniejszą się też koszty transportu odpadów – tłumaczy. Nikt chyba jednak nie wierzy w to, by stawki zostały obniżone, ale może chociaż nie wzrosną w 2020 roku.

Do końca czerwca każdy ma otrzymać pisemne powiadomienie o nowych stawkach. Podwyżka nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

do Góry