Grodziskie prorozwojowe inwestycje. 25-lecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego

W ostatnich latach Powiat Grodziski zrealizował szereg istotnych inwestycji infrastrukturalnych, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu i podniesienie poziomu szkolnictwa.

I tak na przykład we wrześniu 2019 roku Powiat Grodziski  poszerzył bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego o nowy budynek przy ulicy Nowy Świat. Obiekt zbudowano w kształcie litery L, ma 3 kondygnacje i 84 pomieszczenia, w tym liczne pracownie do nauki zawodu (między innymi pracownię mechatroniczną, hotelarską, produkcji roślinnej i zwierzęcej, elektroniki i elektrotechniki) oraz  pracownie komputerowe. Zainstalowano w nim windę. Inwestycja została całkowicie sfinansowana z budżetu Powiatu Grodziskiego i pochłonęła prawie 11 milionów złotych.

Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim

Oczekiwany przez mieszkańców jest też nowy oddział w Szpitalu Powiatowym, który pełni funkcję Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla pacjentów, którzy nie wymagają już hospitalizacji, ale ze względu na stan swojego zdrowia potrzebują specjalistycznej opieki i kontroli lekarskiej. Zadaniem Zakładu jest przywracanie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, aby umożliwić im powrót do domu i samodzielnego funkcjonowania. Oferowane w oddziale świadczenia zdrowotne obejmują pielęgnację, leczenie i rehabilitację. Powiat Grodziski na budowę oddziału pozyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 3 mln złotych. Całkowity koszt inwestycji to prawie 9,5 mln zł. Ponadto wraz z zakładem pielęgnacyjno – opiekuńczym powstała przyszpitalna apteka i laboratorium, na które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej także pozyskał zewnętrzne środki, prawie 3 milionów złotych.

Szpital Powiatowy w Grodzisku Wielkopolskim

Natomiast taką „najświeższą” inwestycją jest zakończona właśnie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego, na co pozyskano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie prawie 5,6 mld zł. W ramach tego projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne w „małym” budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim i budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Termomodernizacja budynków objęła m.in. ocieplenie ścian, wymianę drzwi i okien, modernizację instalacji grzewczej, modernizację systemu oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz prace remontowe.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Grodzisku Wlkp

Dla poprawy życia mieszkańców powiatu wykonano także wiele inwestycji drogowych z udziałem funduszy zewnętrznych, mających na celu nie tylko poprawę stanu nawierzchni, ale i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Tak na przykład w 2020 roku przebudowano drogę powiatową Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowano drogę powiatową Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III. Wartość całej tej inwestycji to 13 225 771 zł, a kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przekroczyła 10,5 mln. Inwestycja ta znacząco poprawiła bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców, a przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Ale przebudowany odcinek drogi zwiększył też dostępność komunikacyjną do centrum życia społeczno-gospodarczo-kulturalno-edukacyjnego jakim jest miasto dla mieszkańców całego powiatu.

Granowo-Doły-Konojad

Niemniej ważną dla poprawy komunikacji w powiecie jest przebudowana w ostatnim czasie droga Granowo-Doły-Konojad. Inwestycja ta kosztowała ponad 7 mln złotych i na nią także pozyskano środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu oraz z Gminy Granowo i z gminy Kamieniec. Droga jest teraz szersza, ma bezpieczniejsze skrzyżowania w Konojadzie, ma chodniki i przejścia dla pieszych. Wszystkie te inwestycyjne przedsięwzięcia dowodzą, że grodziscy samorządowcy potrafią wykorzystywać szanse jakie stwarza obecność Polski w Unii Europejskiej. Poprawiają one komfort codziennego życia mieszkańców Powiatu Grodziskiego i przyczyniają się do jego rozwoju.

Materiał promocyjny

Go to TOP