25-lecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dobrze wykorzystane unijne wsparcie.

Przykładów korzyści z przynależności do Unii Europejskiej nie brakuje też w dawnym województwie leszczyńskim. Z płynącego stamtąd finansowego wsparcia korzystają miasta i wsie tego regionu, gdzie systematycznie poprawia się jakość życia mieszkańców. Jak wykorzystywać unijne fundusze dobrze dziś wiedzą samorządy nie tylko powiatu kościańskiego.

GOSTYŃ

Priorytetem dla Gostynia są od wielu lat inwestycje drogowe. To następstwo mankamentów układu komunikacyjnego i dynamicznego rozwoju motoryzacji. Problem w tym, że realizacja najniezbędniejszych dla miasta inwestycji w tej dziedzinie bardzo długo leżała wyłącznie w sferze marzeń. Obecnie trwa etap spełniania tych marzeń – marzeń nie tylko samorządowców, ale przede wszystkim mieszkańców. W znacznej części jest to możliwe dzięki współpracy lokalnych władz z samorządem województwa i sięganiu po fundusze Unii Europejskiej.

Układ komunikacyjny Gostynia wymagał pilnych zmian. Nie chodziło o drobne, bieżące remonty, ale o cykl zaplanowanych działań, w efekcie których możliwe stanie się przeniesienie ruchu tranzytowego na drogi obwodowe. W dokumentach strategicznych pojawił się zapis o konieczności „modernizacji podstawowej sieci drogowej, budowie nowych odcinków tworzących i organizujących system oraz scalających i wiążących go z systemami zewnętrznymi”, a także „modernizacji i rozwoju systemów drogowych wraz z budową obwodnic”.

Ruch na krzyżujących się w Gostyniu drogach: wojewódzkiej nr 434 (od Poznania przez Śrem do Rawicza) oraz krajowej nr 12 (od granicy z Niemcami w Łęknicy, do Dorohuska na granicy z Ukrainą), stanowił dla mieszkańców ogromną uciążliwość i równocześnie zagrożenie bezpieczeństwa. Jednakże, zanim podjęte zostały decyzje dotyczące budowy obwodnic, krok po kroku modernizowano i rozbudowywano istniejący układ, nie zapominając także o obszarach wiejskich.

W tych przedsięwzięciach również sięgano po zewnętrzne dofinansowanie. Jako przykład można podać przebudowę drogi gminnej na liczącym niespełna 4 kilometry odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 przez Malewo do Daleszyna. Zrealizowaną w 2009 roku inwestycję, kosztującą nieco ponad 3 mln zł, dofinansowano w połowie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego dysponentem jest samorząd województwa wielkopolskiego.

Obwodnica Gostynia

WŁOSZAKOWICE

Przykładem wszechstronnego rozwoju może być gmina Włoszakowice. Wiele największych inwestycji obejmujących niemal wszystkie dzieciny życia powstało dzięki połączeniu pieniędzy gminy i pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Największym problemem gminy był brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w niektórych miejscowościach. W roku 2016 zrealizowano duży projekt w tej dziedzinie. Inwestycja obejmowała modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi i Krzycku Wielkim, modernizację wodociągowej stacji pompowej i rozdzielczej sieci wodociągowej na ulicy Leszczyńskiej we Włoszakowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie, w Boszkowie Letnisku, w Dominicach i Ujazdowie. Ponadto, w ramach tego projektu rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Grotnikach. 

Inwestycja ta kosztowała 20 milionów 613 tysięcy zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 10 milionów 600 tysięcy złotych. Jaki efekt uzyskano z tego projektu? Nie tylko zwodociągowano i skanalizowano wymienione miejscowości, ale uratowano czyste Jezioro Dominickie przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem ściekami. 

Sala wiejska i remiza w Bukówcu Górnym

RAWICZ

Zrewitalizowany Rynek, Multibiblioteka na miarę XXI wieku, przestronny budynek z przeznaczeniem na cele społeczne, termomodernizacja i przebudowa kilku gminnych obiektów – to tylko niektóre inwestycje zrealizowane w ostatnich dwóch kadencjach samorządowych w Rawiczu i okolicy ze środków przekazanych przez marszałka Wielkopolski. Dzięki ponad 30 milionom złotych wiele miejsc w mieście i gminie zmieniło swoje oblicze, ale tej metamorfozy nie byłoby bez starań władz Rawicza, skuteczności w pozyskiwaniu unijnych dotacji.

Na rewitalizację centrum miasta oraz przebudowę dwóch gminnych budynków na starówce rawicki samorząd otrzymał ponad 11 milionów złotych, środki pochodziły z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Rawicz dołożyła ze swojego budżetu około 10 milionów złotych.

Za środki pozyskane na rewitalizację centrum Rawicza gmina przebudowała też dwa budynki znajdujące się w pobliżu Rynku – obiekt przy ulicy Szarych Szeregów, w którym kiedyś funkcjonowało gimnazjum, a obecnie działa nowoczesna, przestronna Multibiblioteka oraz budynek przy ulicy Ignacego Buszy, który obecnie służy na cele społeczne (jest w nim m.in. centrum senioralne, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej, Dom Dziennego Pobytu).

Multibiblioteka w Rawiczu

BOJANOWO

Prawie 10 milionów złotych – tyle funduszy unijnych rozdysponowanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu trafiło w ciągu niemal 20 lat do miasta i gminy Bojanowo. Dzięki nim wiele obiektów, czy dróg przeszło metamorfozę. Dzięki nim gmina wypiękniała, a korzyści odnieśli jej mieszkańcy.

Wśród nich są kierowcy – im jeździ się lepiej, wygodniej na przebudowanych drogach. Jedną z nich jest gminna droga Trzebosz-Pakówka, na jej modernizację gmina otrzymała w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ponad 600 tysięcy złotych, a cały koszt inwestycji wyniósł trochę ponad 800 tysięcy złotych. Jeszcze więcej, bo ponad 2 miliony złotych kosztowała przebudowa drogi Zaborowice-Trzebosz, a dofinansowanie unijne wyniosło prawie 1,4 miliona  złotych.

Unijna dotacja pozwoliła także na rewitalizację parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem remizy. Wyremontowano ścieżki spacerowe, zamontowano ławki, kosze na śmieci, odrestaurowano obelisk z piaskowca upamiętniający założyciela Bojanowa, urządzono plac zabaw. Inwestycja kosztowała ponad 320 tysięcy złotych, a dofinansowanie z programu Leader w ramach PROW wyniosło ponad 189 tysięcy złotych.

Jednymi z największych inwestycji w gminie były budowy kanalizacji sanitarnych wraz z przepompowniami. Wykonano je w Golinie Wielkiej i Golince (koszt wyniósł ponad 4 miliony złotych, natomiast dofinansowanie sięgnęło niemal 2 milionów złotych), Gołaszynie i Tarchalinie (koszt prawie 2 miliony złotych, dofinansowanie ponad 1 milion złotych).

Plac zabaw Gościjewice

Materiał promocyjny

Go to TOP