Śmigielskie forum przedsiębiorczości po raz pierwszy

W czwartek, 23 stycznia, odbyło się pierwsze śmigielskie forum przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, dotyczących ich działalności.

Śmigielskie forum przedsiębiorczości zorganizowano w Centrum Kultury w Śmiglu. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski Śmigla oraz Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Zgromadzeni na wydarzeniu przedsiębiorcy wysłuchali siedmiu prelekcji. Dotyczyły one: programu Mały ZUS plus, zatrudniania cudzoziemców, procedur związanych z zamówieniami publicznymi, poręczeń kredytowych, skutecznego marketingu w mediach społecznościowych, skutecznej sukcesji oraz pozyskiwania środków na rozwój firm.

Podczas forum burmistrz Śmigla złożyła także podziękowania przedsiębiorcom, którzy aktywnie wspierają działania Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz sołectw.

do Góry