Po raz drugi Urząd Miejski w Kościanie organizuje akcję rozdawania i sadzenia drzew na prywatnych posesjach. Do wyboru jest wiele ciekawych gatunków, całkowicie za darmo.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest deklaracja posadzenia drzew na własnej działce oraz ich pielęgnacja przez 5 lat. Mieszkańcy zainteresowani nieodpłatnym otrzymaniem sadzonek drzew proszeni są o zgłoszenie udziału w akcji w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej UM Kościana pok. 122, tel. 65 512 18 38, e-mail: kos@koscian.pl. w terminie do 6 kwietnia. Sadzonki zostaną dostarczone na nieruchomości w sobotę, 21 kwietnia.

W ramach akcji dostępne będą drzewa gatunków rodzimych:

Klon zwyczajny – duże drzewo o szerokiej i regularnej koronie, do 30 m wysokości na stanowiskach naturalnych (w mieście mniejsze), o małych wymaganiach glebowych. Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Gatunek odporny na warunki miejskie.

Klon jawor – duże drzewo o szerokiej i regularnej koronie, do 30 m wysokości na stanowiskach naturalnych (w mieście mniejsze), o małych wymaganiach glebowych, stanowiska słoneczne lub półcieniste. Gatunek odporny na warunki miejskie.

Klon polny – drzewo o średniej wielkości dorastające do 5-15 m wysokości i 8-12 m szerokości. Korona gęsta, szerokostożkowa lub jajowata. Łatwe do uprawy w każdych warunkach, z wyjątkiem pełnego cienia i miejsc bardzo wilgotnych.

Grab pospolity – drzewo średniej wielkości o stożkowatej, a w starszym wieku kulistej koronie. Dorasta do 10 m wysokości i 7m szerokości. Preferuje gleby świeże i żyzne o odczynie obojętnym lub zasadowym. Gatunek cienioznośny. Doskonale znosi cięcie.

Buk pospolity – duże drzewo o silnie zaokrąglonej koronie i efektownym zabarwieniu liści. Wysokość i szerokość do 30 m na stanowiskach naturalnych. Początkowo wzrost drzewa bardzo powolny. Wymagania glebowe duże, preferuje gleby żyzne i świeże o stałym poziomie wód gruntowych. Gatunek cienioznośny. Doskonale znosi cięcie. Wrażliwy na spóźnione majowe przymrozki, odporny na działanie silnych wiatrów.

Jesion wyniosły – wysokie, szybkorosnące drzewo o owalnej koronie. Dorasta do 40 m wysokości i 30 m szerokości na stanowiskach naturalnych. Gatunek tolerancyjny co do gleby, ale lepiej rośnie w miejscach żyznych i wilgotnych. Późno rozwija się na wiosnę.

Dąb szypułkowy – monumentalne drzewo o szerokiej zaokrąglonej koronie. Dorasta do 40 m wysokości i 15 – 20 m szerokości na stanowiskach naturalnych. Wymagania glebowe duże: preferuje gleby świeże i głębokie. Znosi okresowe zalewanie wodą, na glebach słabych i suchych rośnie wolniej. Gatunek światłolubny.

Lipa drobnolistna – Drzewo o bardzo regularnej szerokojajowatej lub kulistej koronie. Dorasta do 18-20 m wysokości i 10-15 m szerokości. W młodości wzrost powolny. Preferuje gleby żyzne do przeciętnych.

Lipa szerokolistna – duże drzewo o szerokiej, stożkowatej koronie. Rośnie szybko. Dorasta do 30-35 m wysokości i 18-25 m szerokości. Lubi stanowiska ciepłe, gleby żyzne i świeże.

Wiąz szypułkowy – drzewo do 40 m wysokości z szeroką koroną i przewieszającymi gałązkami. Wymagania glebowe ma przeciętne, ale lepiej rośnie na glebach żyznych i świeżych. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych.

Jarząb pospolity – drzewo do 12 m wysokości o niewielkich wymaganiach glebowych, światłolubny (jednak dobrze znoszący lekkie zacienienie), bardzo odporny na mróz i suszę. Drzewo krótkowieczne, średnio szybko rosnące. Osiąga wiek 80-120(150) lat. Tempo wzrostu wynosi 30-70cm/rok.

Jarząb Szwedzki – drzewo do 15 m wysokości o kulistej, zwartej koronie. Ma niewielkie wymagania glebowe, ale potrzebuje dużej ilości ciepła i światła, wykazuje znaczną odporność na zanieczyszczenia środowiska. Drzewo krótkowieczne, stosunkowo wolno rosnące. Osiąga wiek 100-120 lat. Tempo wzrostu 30-60 cm/rok.

Brzoza brodawkowata – drzewo do 20 m wysokości o bardzo niewielkich wymaganiach środowiskowych i glebowych (rośnie często na wyjątkowo ubogich, piaszczystych i kamienistych glebach). Jest gatunkiem wybitnie odpornym na niskie temperatury i surowy klimat, zdecydowanie światłolubnym (najbardziej ze wszystkich rodzimych drzew liściastych w Polsce), odpornym na suszę i zanieczyszczenia powietrza. Drzewo krótkowieczne, szybko rosnące. Osiąga wiek 90-120(150) lat. Tempo wzrostu wynosi 50-100 cm/rok.

Głóg pośredni – małe drzewo o kulistej koronie, ozdobne z kwiatów. Dorasta do 4-6 m wysokości. Preferuje miejsca słoneczne. Gatunek bardzo odporny na zanieczyszczenia powietrza i tolerancyjny do warunków glebowych.

do Góry