Dotacja na wymianę pieców w gminie Kościan!

Mieszkańcy gminy Kościan mogą ubiegać się o pieniądze na wymianę tzw. “kopciuchów”. Dotacja na wymianę pieców może wynieść maksymalnie 5 tys. zł.

Warunek niezbędny, by otrzymać wsparcie to trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych. Zadaniem programu jest bowiem uzyskanie efektu ekologicznego, czyli zamiana “kapciucha” na bardziej przyjazny środowisku sposób ogrzewania. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.

Dotacja może stanowić 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek. Wnioski o przyznanie dotacji należy złożyć na odpowiednich formularzach w terminie od 1 lutego do 31 sierpnia. Podpisane wnioski należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub przez skrzynkę podawczą ePUAP. W roku 2021 wstępnie na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy Kościan kwotę 100.000 zł. Szczegóły na stronie Gminy Kościan.

do Góry