Andrzej Ziegler p.o. komendanta PSP w Kościanie!

Andrzej Ziegler, zastępca komendanta powiatowego PSP został pełniącym obowiązki komendanta. Robert Natunewicz, dotychczasowy komendant został z kolei zastępcą komendanta wojewódzkiego.

Wielkopolski komendant wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Kościanie st. bryg. Andrzejowi Zieglerowi, zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kościanie. Dotychczasowy komendant, mł. bryg. Robert Natunewicz został zastępcą komendanta wojewódzkiego.

Warto przypomnieć, że drugim zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP  jest mł. bryg. Jarosław Zamelczyk z Kościana. O jego awansie pisaliśmy TUTAJ.

Awansowanym serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia: Komenda Wojewódzka PSP

do Góry