W piątek w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbyło się spotkanie podczas którego starosta Henryk Bartoszewski powołał dyrektorów dwóch placówek.

Henryk Bartoszewski wręczył akty powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Grażynie Majchrzyckiej oraz dyrektora Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie Dawidowi Olejniczakowi. Dyrektorów wyłoniło postępowanie konkursowe. Zwracając się do gości starosta w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego pogratulował wygranej i wyboru. Podkreślił, że zarówno kierowanie Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, ale także Zespołem Szkół Specjalnych w Kościanie to wielkie wyzwanie i zobowiązanie wynikające przede wszystkim z charakteru tych placówek i problemów osób, którym służą.

Gratulując Grażynie Majchrzyckiej wyboru na kolejną kadencję wyraził radość z faktu, że w ostatnim czasie udało się powiększyć bazę lokalową poradni. Zwracając się do Dawida Olejniczaka starosta przyznał, że także przed Zespołem Szkół Specjalnych stoją, wymagające szybkiego rozwiązania, problemy lokalowe wynikające z tego, że praca z dziećmi wymaga większej liczby małych pomieszczeń, w których można prowadzić indywidualne zajęcia. 

Starosta życzył powołanym dyrektorom, aby ich praca rozwijała się harmonijnie w duchu współpracy, szacunku i porozumienia. – Kierując Państwo tymi placówkami reprezentujecie powiat. Życzę, Państwu sukcesów, który będzie budował jego dobre imię – zakończył starosta.  

Źródło, zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie

do Góry