DPS w Jarogniewicach po wykupieniu nieruchomości przez powiat się zmienia. Przeprowadzono już pierwsze remonty, a wkrótce ma być tam więcej miejsc.

W styczniu tego roku Zarząd Powiatu Kościańskiego wykupił pałac wraz z przypałacowym majątkiem, gdzie znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Zakup ten zabezpiecza miejsce życia i stabilizuje sytuację mieszkańców DPS w Jarogniewicach. Pozwala też powiatowi na kolejne inwestycje w tych budynkach.

Zarząd powiatu wraz z dyrekcją placówki planują stopniowo zwiększać liczbę miejsc pobytu. Wystąpiono już do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o zgodę na zwiększenie liczby miejsc o 5. Dzięki temu w domu będą mogły mieszkać 72 osoby. By przyjąć nowych mieszkańców konieczny był remont pokoi oraz łazienek. W ramach robót budowlanych m.in. rozebrano ścianki działowe, skuto stare płytki i położono nowe, wykonano prace elektryczne, zamontowano odpływ liniowy oraz armaturę łazienkową i podchwyty dla osób niepełnosprawnych, pomalowano pomieszczenia, na części ścian położono też tapetę. Ponadto zakupiono meble do pokoi. Koszt tych prac i zakupów to ponad 47 tys. złotych.

W niedalekich planach jest też zwiększenie miejsc w DPS-ie o kolejne 22 oraz poszerzenie profilu mieszkańców. Teraz w jarogniewickim DPS mieszkają osoby niewidome i niedowidzące. W przyszłości mogłyby tam też zamieszkać osoby przewlekle somatycznie chore oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie. Zwiększenie liczby miejsc będzie się wiązać z większymi remontami. Trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na remont. W planach jest przebudowa pomieszczeń w oficynie południowej oraz piętra budynku Nefesz, gdzie dotąd znajdowały się pokoje gościnne i sala konferencyjna. Wszystkie te pomieszczenia muszą zostać przekształcone na pokoje.

Źródło, zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie

do Góry