Budżet Śmigla na 2024 rok

Podczas sesji Rady Miejskiej Śmigla, która odbyła przed świętami Bożego Narodzenia radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2024 rok.

Projekt budżetu na 2024 rok przedstawiła skarbnik gminy, Ewa Mituła. Dochody gminy zaplanowano w wysokości niemal 97,2 mln. zł, w tym dochody bieżące na około 84,3 mln., a dochody majątkowe na niecałe 12,9 mln. zł. Prawie połowa dochodu to wpływ z podatków i opłat. Wydatki zaplanowano w kwocie prawie 103 mln. zł, z czego na inwestycje zaplanowano 17 mln. zł. Ogromną część budżetu stanowi oświata, bo na ten cel zaplanowano aż 48 mln. zł. To o ponad 6 milionów więcej niż przed rokiem, ale zaznaczyć należy, że około 2,7 mln. zł to jedno z zadań inwestycyjnych. Deficyt w wysokości 5,8 mln. zł ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Reklama

Wśród wydatków inwestycyjnych znalazło się kilka dużych zadań. – Mamy w tym roku pięćdziesiąt jeden mniejszych i większych zadań majątkowych. Do głównych należy przebudowa ulic Poprzecznej i Łąkowej w Starym Bojanowie za ponad dwa miliony sześćset, mamy milion sto na przebudowę ulicy Polnej w Śmiglu, mamy szkołę w Bronikowie za dwa miliony siedemset. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie to ponad cztery miliony złotych – wymieniała skarbnik. Oprócz tego zaplanowano przebudowę ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej za 600 tys. zł, dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła wraz z programem “Ciepłe Mieszkaniec”, które pochłonie prawie 1,6 mln. zł i wiele innych zadań.

Wszyscy za

Radni mieli kilka pytań, ale dotyczyły one szczegółów i pytający uzyskali dokładne wyjaśnienia. Z kolei radny Alfred Splisteser wyraził ogromny podziw dla skarbnik Ewy Mituły, że potrafi “opanować” te wszystkie kwoty, pozycje i ciągłe zmiany. – Co do budżetu, to uważam, że jest to budżet bezpieczny. Niejedna gmina chciałaby mieć takie zadłużenie, jak my mamy – dodał.

Przyszły rok będzie bardzo intensywny. Z czego możemy się cieszyć, to że będziemy zmieniać w całej gminie oświetlenie. Będziemy dużo budować. Dziękuję wszystkim pracownikom i pani skarbnik za ten trud, bo nie jest łatwo. Nam naprawdę się udaje, dzięki wytężonej pracy. Chciałabym też, żebyście państwo zachęcili mieszkańców do “Ciepłego Mieszkania”. Mówimy o mieszkaniach, nie o domach jednorodzinnych. Mamy dużą kwotę przyznaną, a zainteresowanie jest małe. Mam nadzieję, że będziemy to wspólnie promować – zaapelowała na koniec burmistrz Małgorzata Adamczak.

Reklama

Wszyscy obecni na sesji radni zagłosowali za autopoprawkami i budżetem.

Go to TOP