Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie otrzyma 7 milionów złotych na uzupełnienie i wymianę aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce i leczeniu hospitalizowanych pacjentów.

Kościański szpital wziął udział w konkursie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i otrzyma 7 milionów złotych na zakup sprzętu.

Przy wyborze sprzętu, który chcemy kupić braliśmy pod uwagę jego wyeksploatowanie i użyteczność dla szpitala. Przetargi na zakup sprzętu ogłosimy tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Wszystkie te sprzęty poprawią poziom leczenia w szpitalu – mówi Wojciech Maćkowiak, dyrektor SP ZOZ w Kościanie. – Planujemy zakup m.in. kolejnego cyfrowego aparatu RTG. To pozwoli nam na rezygnację z aparatu analogowego, który do swojej pracy wymaga utrzymywania kosztochłonnej ciemni. Rezygnacja z analogowego RTG zmniejszy też negatywny wpływ działania pracowni na środowisko naturalne. Aparat rentgenowski będzie wzbogacony o system operacyjny PACS, który powoli nam na sprawniejsze przesyłanie obrazów, ich obróbkę i archiwizowanie danych. Sprzęt, który chcemy kupić do Bloku Operacyjnego oparto o nowsze technologie. Rozstrzygnięty konkurs to nie jedyne postępowanie w ramach którego ubiegamy się o środki dla szpitala. Cieszę się, że w każdym przypadku możemy liczyć na wsparcie powiatowego samorządu – wyjaśnia dyrektor Maćkowiak.

Nowy sprzęt

Pozyskana kwota pozwoli w ramach projektu na zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z systemem operacyjnym PACS. Urządzenie to trafi do Centrum Diagnostyki Obrazowej. Na Blok Operacyjny szpitala trafi laparoskop, artroskop, aparat RTG tzw. ramię C oraz dwa aparaty do znieczulenia. Dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie zakupionych po 5 sztuk respiratorów i kardiomonitorów. Plan zakłada zakup dwóch aparatów USG. Jeden uzupełni wyposażenie Bloku Operacyjnego, a drugi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Pozyskane z sukcesem środki unijne pozwolą także na zakup dwóch nowych w pełni wyposażonych ambulansów medycznych. Karetki będą wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, aparat USG, urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Wsparcie powiatu

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 7 mln zł, z czego 1,05 mln. zł pochodzić będzie z przyszłorocznego budżetu Powiatu Kościańskiego.

Powiat Kościański w całej swojej działalności wspiera i modernizuje SP ZOZ w Kościanie. Każda inwestycja nas cieszy. Sukces w rozstrzygniętym właśnie konkursie i tak znaczne, pozyskane z Unii Europejskiej pieniądze dla naszego szpitala bardzo cieszą. Radość jest tym większa, że wobec trudności finansowo–gospodarczych, z którymi przyjdzie się nam w najbliższych miesiącach mierzyć takie inwestycje i zakupy bez unijnych pieniędzy nie byłyby możliwe. Samorząd mógł jeszcze, na przyszły rok, zaplanować wsparcie szpitala kwotą ponad miliona złotych. Możliwość zaplanowania takiego wydatku, gdy spojrzymy na warunki finansowe samorządów w Polsce to także sukces – mówi Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański.     

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kościanie

do Góry