Ścieżka rowerowa z Bieżynia do Cichowa z nową nawierzchnią!

Ścieżka rowerowa z Bieżynia do Cichowa zyskała nową nawierzchnię. Trwają prace remontowe, które na pewno ucieszą miłośników jazdy rowerem.

O tym, że ścieżka rowerowa z Bieżynia do Cichowa zyska nową nawierzchnię pisaliśmy już dwukrotnie. Najpierw w marcu, krótko przed remontem, a drugi raz na początku maja, już po rozpoczęciu prac. Teraz w końcu widać już efekt przebudowy. Na ścieżce ułożono już masę bitumiczną, która ułatwi i uprzyjemni jazdę na tym odcinku. Pozostały jeszcze do zamontowania nowe bariery ochronne i pionowe oznakowanie ścieżki. Zakończenie remontu zaplanowano na połowę czerwca. Koszt prac to 472 tys. zł.

Zobacz też:

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie

do Góry