Współpraca i dialog! Nowe stowarzyszenie w powiecie

W poniedziałek w pałacu w Racocie zainaugurowano działalność nowego stowarzyszenia – Współpraca i Dialog Obranym Kierunkiem, czyli w skrócie WIDOK.

Stowarzyszenie Współpraca i Dialog Obranym Kierunkiem powstało na bazie komitetu wyborczego o tej samej nazwie, zarejestrowanego w ubiegłym roku. Na jego czele stanął Leszek Majchrzak, który ubiegał się o fotel burmistrza gminy Krzywiń. Wiceprezesem została Żaneta Olszewska, skarbnikiem Anna Sonnenberg, a sekretarzem Ewa Łabińska.

Stowarzyszenie będzie kontynuacją idei sprzed wyborów, ale także ich rozwinięciem. – Głównym celem jest kontynuacja idei powstałej podczas kampanii wyborczej. Stawiamy na współpracę i dialog. Chcemy wiązać stowarzyszenia, relacje między ludźmi, łączyć różne środowiska. Tylko razem możemy więcej – mówi prezes. Jego członkowie będą więc wspierać inicjatywy lokalne, działać przeciw wykluczeniu społecznemu, ale także wspierać przedsiębiorców.

Stowarzyszenie zamierza działać na terenie całego powiatu, a nie tylko ograniczać się do gminy Krzywiń.

do Góry