W Czempiniu bez zmiany przewodniczącego

Maciej Głochowiak ponownie został przewodniczącym Rady Miejskiej Czempinia. Wybrano też jego zastępczynię, a burmistrz i radni złożyli ślubowanie.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Czempinia nowej kadencji odbyła się we wtorek, 7 maja. Ze względu na jej uroczysty charakter na początku odśpiewano hymn. Posiedzenie prowadził Maciej Głochowiak, przewodniczący Rady poprzedniej kadencji i jednocześnie najstarszy radny. – To chwila bardzo uroczysta. Życzyłbym nam wszystkim, byśmy pracowali dla dobra ogółu. Nie tylko tych, którzy nas wybierają, ale wszystkich, którzy tu zamieszkują. By o nas pamiętali, dobrze wspominali. By to, co po sobie zostawimy było dobrze wspominane – mówił. Następnie radni złożyli ślubowanie. Jako, że jeden z radnych był nieobecny, to ślubowanie będzie musiał złożyć podczas następnego posiedzenia.

Reklama

Po ślubowaniu przyszedł czas na wybór prezydium Rady. Na przewodniczącego zaproponowano Macieja Głochowiaka, który ma już doświadczenie w tej kwestii. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wybór był jednomyślny, wszyscy zagłosowali za propozycją, by radzie przewodził radny Głochowiak. Następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczącego, a dokładniej wiceprzewodniczącej, bo przewodniczący zaproponował na to stanowisko radną Monikę Mróz. Tutaj także radni byli jednomyślni.

Następnie ślubowanie złożył burmistrz Czempinia, Konrad Malicki. – To wielki zaszczyt stanąć przed państwem u progu trzeciej już mojej kadencji na stanowisku burmistrza gminy Czempiń. Na stole, w miejscu w którym dziś zasiadam znajduje się klucz do miasta. Przekazany został mi wolą mieszkańców w dwa tysiące czternastym roku i będzie mi towarzyszył również w tej kadencji. Ten klucz ma wielką moc. Jest symbolem dostępu do potencjału, jaki drzemie w naszej gminie i jej mieszkańcach. Posługiwanie się tym kluczem wymaga ogromnego wysiłku i przygotowania, ale też współdziałania bardzo wielu osób. Przez lata mojej pracy okazał się kluczem otwierającym serca mieszkańców na wspólną pracę. Dzięki sile naszej społeczności udaje nam się w ostatnich latach wspaniale tym kluczem posługiwać. Gmina stała się samorządem nowoczesnym, innowacyjnym, wychodzącym na przeciw różnym potrzebom i wyzwaniom. Gmina stała się wzorem dla wielu innych samorządów – mówił burmistrz. Podziękował też za zaufanie i pogratulował radnym wyboru. Podziękował również swoim współpracownikom, pracownikom urzędu, sołtysom za dotychczasową współpracę. Zapewnił też, że gmina nie zwolni i nadal będzie się szybko rozwijać.

Reklama

Na pierwszej sesji wybrano też członków komisji stałych rady, a także doraźnej Komisji Mieszkaniowej. Podjęto też uchwałę dotyczącą wynagrodzenia burmistrza.

Go to TOP