Trwa rozbudowa drogi Szczodrowo – Sierakowo

Trwają prace przy rozbudowie drogi powiatowej na odcinku Szczodrowo – Sierakowo. Łączna długość rozbudowywanej drogi powiatowej będzie wynosić blisko 1,5 km. Inwestycję pochłonie ponad 4,7 mln. zł.

Zadanie podzielono na dwa odcinki, pierwszy obejmie część od Szczodrowa do początku wiaduktu nad drogą ekspresową S5. To odcinek o długości ponad 600 metrów. Drugi odcinek, o długości ponad 800 metrów to droga od wiaduktu nad drogą S5 biegnąca przez Sierakowo do skrzyżowania z byłą drogą krajową nr 5. Inwestycja będzie kosztowała niemal 4,75 mln zł. Powiat kościański pozyskał na jej realizację ponad 2,84 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty w wysokości prawie 1,9 mln zł zostaną sfinansowane po połowie z budżetu powiatu kościańskiego i budżetu gminy Kościan, która wsparła tę inwestycję.

Reklama

Po remoncie poszerzona i przebudowana jezdnia będzie miała 6 metrów. Poza obszarem zabudowanym powstanie bitumiczna droga rowerowa o szerokości 2 metrów, a w terenie zabudowanym zostaną wykonane chodniki, także o szerokości 2 metrów. Ponadto w ramach prac, zostaną utwardzone istniejące zjazdy, wybudowana zostanie zatoka parkingowa w Sierakowie. Trwają prace przy budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej. Wzdłuż drogi będą odtworzone i odmulone rowy. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie. W Sierakowie wybudowane i przebudowane zostanie oświetlenie uliczne. Prace powinny zakończyć się w październiku.

Źródło, zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie

Reklama
Go to TOP