Świetlica Socjoterapeutyczna po remoncie! [ZDJĘCIA]

W piątek, 27 stycznia odbyło się podsumowanie projektu, w ramach którego wyremontowano Świetlicę Socjoterapeutyczną w Kościanie. Dzięki temu mogą z niej korzystać także osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Inwestycja polegała na przebudowie, zaadaptowaniu do potrzeb i wyposażenia pomieszczenia magazynowego w budynku przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie, które stało się pokojem do terapii indywidualnej. Remontu doczekały się też toalety, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano też platformę przyschodową i zaadaptowano pomieszczenie kuchenne na pracownię kreatywności. Remont wykonywano w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, a pochłonął niemal 400 tysięcy złotych. Niemal 353 tys. zł pozyskano z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a pozostałą kwotę zabezpieczono w budżecie miasta.

Reklama

Spotkanie podsumowujące inwestycję odbyło się w piątek, 27 stycznia. – Przebudowa i wyposażenie tych pomieszczeń podniosły znacznie standard świadczonych przez świetlicę socjoterapeutyczną usług i umożliwiło przyjmowanie dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Powstał pokój do terapii, gdzie w komfortowych warunkach możliwe będzie przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, czy pedagogicznej i prowadzenie zajęć terapii indywidualnej. W pracowni kreatywności zajęcia koncentrować się będą na rozwijaniu i kształtowaniu umiejętności manualnych, wzmacnianiu możliwości ekspresji i komunikacji niewerbalnej poprzez techniki plastyczne i warsztaty artystyczne – mówiła dyrektor OPS, Sylwia Grupińska.

W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Kościana, Piotr Ruszkiewicz, który wyraził zadowolenie z tak szybkiego i sprawnego przeprowadzenia inwestycji. Obecny był także przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Paweł Borowski, który odczytał list od Pauliny Stochniałek, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i wręczył upominki dla uczestników świetlicy. W podsumowaniu wzięli też uczestnicy zajęć świetlicowych wraz z rodzinami i wolontariusze. Na koniec przed publicznością wystąpiły dzieci i młodzież w części artystycznej.

Reklama
Go to TOP