Ruszkiewicz uzyskał absolutorium! Wszyscy byli za!

Burmistrz Kościana, Piotr Ruszkiewicz uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Podziękowania złożono również byłemu burmistrzowi, Michałowi Jurdze.

Zanim burmistrz Piotr Ruszkiewicz uzyskał absolutorium przedstawił stan budżetu miasta na koniec 2018 roku. Dochody wraz z przychodami wyniosły nieco ponad113 milionów złotych, a wydatki wraz z rozchodami 109,5 mln. zł. Oznacza to, że na koniec roku nadwyżka wyniosła niecałe 3,7 mln.

Najwięcej pieniędzy, bo 35,5% budżetu przeznaczono na oświatę i wychowanie. 22,7% przeznaczono na dział “rodzina”. Na trzecim miejscu znalazła się administracja (9,5%), a dalej pomoc społeczna (9,1%). Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, to kwota niecałych 13 mln. zł. Ponad 2,3 mln. przeznaczono na remonty dróg. Była to m.in. przebudowa ul. Topolowej, ul. Różanej, ul. Górnej, ul. Czajki i prace na innych drogach. 1,6 mln. przeznaczono na budowę przedszkola ze żłobkiem na os. Konstytucji 3 maja. 1,3 mln. kosztowała modernizacja oświetlenia, a po około milionie złotych wydano na budowę kolejnych etapów kościańskiego traktu rekreacyjnego, inwestycje w szkołach, rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury. Przeprowadzono też wiele mniejszych inwestycji.

Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu z uwagami, wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Wszyscy obecni radni zagłosowali więc za udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Radni wyrazili też wotum zaufania wobec Piotra Ruszkiewicza.

Na sesji obecny był także Michał Jurga. To on przez większą część roku, jako burmistrz Kościana, był odpowiedzialny za wykonywanie tego budżetu. – Nigdy nie było łatwych budżetów. Szczególnie jeśli chodzi o stronę dochodową, bo jeśli bierzemy pod uwagę stronę wydatkową, to tu potrzeb jest bardzo wiele. By jednak je zrealizować, to trzeba mieć coraz większe dochody. Rok 2018 był rokiem niezłym, jeśli chodzi o wartość inwestycji, bo zamknęły się w wysokości prawie 13 milionów złotych. Przy naszych możliwościach jest to dobry wynik – podsumował Michał Jurga.

Z kolei aktualny burmistrz, Piotr Ruszkiewicz, podziękował wszystkim, którzy wspomogli wykonanie tego budżetu. Podziękował też mieszkańcom, którzy zwracają uwagę na najpilniejsze potrzeby. – Myślę, że ta strona dochodowa się poprawi i będziemy mieli wyższe rezultaty, jeśli chodzi o inwestycje. Jak są inwestycje to nasze miasto pięknieje – zapewnił po podziękowaniach.

do Góry