Pod koniec września we wszystkich kościańskich szkołach podstawowych rozpocznie się realizacja dwóch programów dla najmłodszych uczniów: profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” i Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna „Aktywny Kościan – żyj zdrowo”.

Wśród uczniów kl. I-II kolejny rok realizowany będzie program profilaktyki „Przyjaciele Zippiego”, promujący zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie małych dzieci. Dzieci będą mogły skorzystać z 24 godzin zajęć dodatkowych. Program ma rozwijać umiejętności komunikacyjne i społeczne ułatwiające funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Na program Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna „Aktywny Kościan- Żyj Zdrowo” Gmina Miejska Kościan pozyskała 6 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity koszt projektu wyniesie 12 tys. zł. Program skierowany jest dla uczniów II-III klas z wadami postawy. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu przez 8 tygodni dla 15 grup. W ramach projektu będą prowadzone ćwiczenia fizyczne z edukacją zdrowotną uczniów w zakresie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz doboru ćwiczeń dla poszczególnych grup.

Warto także dodać, że miasto uzyskało dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 1,2 mln zł na zadanie pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”. Dotacja została przyznana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wsparciem zostaną objęte trzy kościańskie szkoły: ZS1, ZS2 oraz ZS3. W ramach projektu przewiduje się: wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie kompetencji kluczowych, zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwo edukacyjno – zawodowe, pomoc stypendialną dla uczniów oraz kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Dzięki dofinansowaniu szkoły zyskają ponad 13 tys. godzin dodatkowych zajęć.

do Góry