Pozbądź się kosztów Twojej umowy kredytowej! Nowa kancelaria w Kościanie!

Internetowa Kancelaria Spraw Bankowych otworzyła swoje biuro w Kościanie. Kancelaria oferuje bezpłatną analizę umów kredytowych i dzięki wykrytym błędom i naruszeniom przepisów prawa, pomaga kredytobiorcom unieważnić bezpodstawnie naliczone koszty kredytowe oraz obniżyć raty kredytowe nawet o połowę. Poniżej więcej informacji na ten temat.


Czym jest Internetowa Kancelaria Spraw Bankowych, która właśnie otworzyła swoją placówkę stacjonarną w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 17 ?

Ogólnie rzecz ujmując, Internetowa Kancelaria Spraw Bankowych to zespół ekspertów z zakresu prawa i bankowości, którego celem jest walka z nieuczciwością banków i pośredników kredytowych w obrocie konsumenckim.

Skąd pomysł na rozpoczęcie takiej działalności ?

Pomysł zrodził się na podstawie licznych sygnałów od kredytobiorców, którzy często skarżyli się, że zostali wprowadzeni w błąd przez Bank lub pośrednika kredytowego. Kredytobiorcy wskazywali m.in. wprowadzanie do umowy kredytowej różnego rodzaju opłat i prowizji o niewiadomym przeznaczeniu bez konsultowania ich z kredytobiorcami czy nieprzejrzyste zasady naliczania oprocentowania. W założeniu IKSB ma pomóc właśnie tym kredytobiorcom.

Jakimi sprawami się zajmujecie ?

Zajmujemy się sprawami związanymi z kredytami konsumenckimi, w tym kredytami gotówkowymi, hipotecznymi złotówkowymi i frankowymi oraz chwilówkami. Innymi słowy zajmujemy się sprawami związanymi z wszystkimi kredytami, które nie są kredytami firmowymi.  W naszej ofercie znajduje się również przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy pomóc osobom pokrzywdzonym przestępstwem bankowym.

Co możecie zaoferować posiadaczom kredytów gotówkowych ?

W ramach kredytów gotówkowych podstawową naszą usługą jest tzw. sankcja kredytu darmowego. Dodatkowo zajmujemy się również zwrotami prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz upadłości konsumencką, przeznaczoną dla osób, którzy utracili całkowicie płynność finansową.

Co to jest sankcja kredytu darmowego ?

Sankcję kredytu darmowego można zdefiniować jako karę nakładaną na Bank przez kredytobiorcę, w przypadku gdy Bank nie wywiązał się z obowiązków nałożonych na niego na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Naruszenie jakich obowiązków mogą być podstawą sankcji kredytu darmowego ?

Najpopularniejszym naruszeniem jest pobieranie przez Bank odsetek nie tylko od rzeczywiście wypłaconego kredytu, ale również od kwoty pobieranej przez Bank prowizji lub ubezpieczenia przy jednoczesnym nie poinformowaniu o tym fakcie kredytobiorcy lub poinformowaniu
w sposób nierzetelny tj. niezgodny ze standardami obowiązującymi w obrocie konsumenckim. Szacujemy, że tym naruszeniem może być dotknięte nawet 70 % kredytów gotówkowych udzielonych w Polsce.

Jakie korzyści daje zastosowanie sankcji kredytu darmowego ?

W przypadku skutecznego zastosowania sankcji kredytu darmowego kredytobiorca nie musi płacić jakichkolwiek kosztów kredytu, w tym prowizji i odsetek. Dla przykładu, jeżeli kredytobiorca zaciągnął kredyt na 50 tys. zł i zgodnie z umową miał oddać łącznie 100 tys. zł przez 10 lat spłacania rat kredytowych to dzięki sankcji kredytu darmowego kredytobiorca odda Bankowi tylko te rzeczywiście pożyczone 50 tys. zł. W przypadku niektórych kredytów gotówkowych kredytobiorca może zyskać nawet ponad 100 tys. zł.

Co możecie zaoferować posiadaczom kredytów hipotecznych ?

Przede wszystkim zajmujemy się unieważnianiem tzw. „kredytów frankowych”. Co do ich nieważności istnieje już ugruntowane orzecznictwo sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dzięki czemu kredytobiorcy mogą unieważnić całą umowę kredytową i oddać Bankowi tylko wypłaconą kwotę kredytu, a Bank nie ma prawa do pobierania odsetek czy jakichkolwiek innych świadczeń. Odnośnie kredytów hipotecznych złotówkowych zajmujemy się usuwaniem z umowy kredytowej wskaźnika WIBOR, co do którego legalności i zgodności z prawem jest coraz więcej wątpliwości, jak również zwalczaniem nieuczciwych mechanizmów kształtowania oprocentowania kredytu.

Czy zajmujecie się również drobnymi kredytami tzw. chwilówkami ?

Jak najbardziej. Ostatnie wyroki sadów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pokazują, że instytucje pożyczkowe udzielające tzw. chwilówek często obciążały kredytobiorców bezprawnymi i rażąco wygórowanymi kosztami, w tym rozmaitego rodzaju opłatami czy prowizjami. W takich przypadkach możliwe jest anulowanie takich kosztów i wystąpienie do firm pożyczkowych o ich zwrot.

W jaki sposób mogę sprawdzić czy moja umowa kredytowa zawiera naruszenia przepisów prawa?

Wystarczy przynieść umowę kredytową do naszej placówki w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 17 lub przesłać jej skan mailem na adres: koscian@iksb.pl. Warto dodać, że analiza umowa kredytowej jest całkowicie bezpłatna, dzięki czemu korzystając z naszych usług kredytobiorca wie już, co może zyskać i jakie są ku temu podstawy.

POMAGAMY KREDYTOBIORCOM!


Internetowa Kancelaria Spraw Bankowych – Placówka w Kościanie

ul. Szczepanowskiego 17, 64-000 Kościan,
nr tel: 664 455 860,

Adres e-mail: koscian@iksb.pl

Facebook: https://www.facebook.com/iksbkoscian/


do Góry