Podpisano umowę na rewitalizację Czempinia!

W czwartek podpisano umowę na rewitalizację Czempinia. Aktu tego dokonali Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak i burmistrz Konrad Malicki.

W czwartek w Czempiniu gościł Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. Podczas spotkania podpisano umowę na rewitalizację Czempinia, która pochłonąć ma ponad 16 milionów złotych. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie niemal 14 milionów.

Reklama

Zanim jednak dokonano aktu podpisu, pokrótce o założeniach projektu rewitalizacji opowiedział zastępca burmistrza Czempinia, Andrzej Socha. Plan zakłada rewitalizację terenów zniszczonych, doposażenie miejsc rekreacji oraz stworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej na bazie byłej tlenowni. – Czempiń znalazł się w elitarnym gronie. Ten konkurs był chyba najtrudniejszym z konkursów, które w obecnej perspektywie zostały przeprowadzone – powiedział Marek Woźniak. W konkursie wzięło bowiem udział ponad 100 samorządów. 91 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych, a dofinansowanie początkowo przyznano tylko dziewięciu. W tej dziewiątce znalazł się właśnie Czempiń.

Marszałek podkreślił także, że projekt przedstawiony przez gminę Czempiń jest projektem modelowym. – Rewitalizacja, to nie jest proste zadbanie o infrastrukturę. Oprócz tego jest to także szereg różnych działań o charakterze społecznym, stworzenie warunków, by mieszkańcy mogli realizować swoje cele, jak też pokonywać różne bariery. Te założenia znalazły się właśnie w tym projekcie – podkreślił.

Reklama

Przetargi na realizację tego zadania ogłoszono już jakiś czas temu. Podzielono je na trzy części. Niestety, jak się okazało, oferty albo przekraczają założone kwoty, albo nie ma chętnych na ich realizację. Postanowiono jednak podpisać umowę na rewitalizację tlenowni, z uwagi na złożoność i wartość tej części. – Pozostałe dwie części przetargowe, z uwagi na brak wykonawców, czy oferty przekraczające istotnie budżet zostały powtórzone i są na finiszu. Mamy nadzieję, że uda się wybrać oferentów i podpisać umowy kwietniu – mówi Konrad Malicki, burmistrz Czempinia.

Czas na realizację wszystkich zadań mija wraz z końcem 2020 roku.

Go to TOP