Pieniądze na nową drogę. Podpisano umowę!

Około 2,3 mln złotych otrzyma Powiat Kościański na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 5 do Słonina w ramach wieloletniego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak oraz członek Zarządu Powiatu Kościańskiego Grzegorz Ratajczak podpisali w Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa przebudowy tej drogi. Z drugiej strony umowę podpisywał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 4 mln 760 tys. złotych.
Poza środkami pochodzącymi ze budżetu państwa inwestycje wspierają także Gmina Czempiń i Gmina Kościan.

Reklama

Po remoncie realizowanym przez firmę Drogbud z Grabonogu na odcinku blisko 3,5 kilometra droga będzie miała nowa nawierzchnie bitumiczną. Ponadto powstanie chodnik oraz ciąg pieszo – rowerowy. Na wjeździe do Betkowa i Słonina wybudowane zostaną na jezdni wyspy dzielące. Na odcinku od drogi krajowej nr 5 do Starych Oborzysk zamontowane zostaną lampy. Prace obejmują także utwardzenie zjazdów na pola, montaż wpustów ulicznych poza jezdnią, uzupełnienie i wymianę oznakowania pionowego oraz wykonanie poziomego, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną oraz położenie na odcinku ponad 1,3 kilometra kanalizacji deszczowej. Rozbudowa tego odcinka trwa.

Go to TOP