„Otwarta strażnica” w kościańskiej komendzie

Kościańscy strażacy w niedzielę 11 lutego wznowili akcję „Otwarta strażnica”. Zainteresowanie odwiedzinami w komendzie straży okazało się bardzo duże.

W związku z trwającym sezonem grzewczym tematem przewodnim akcji “Otwarta strażnica” były zagrożenia spotykane w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych. Strażacy pokazali sposoby zabezpieczenia domostw przed pożarem, zasady zachowania się na wypadek powstania pożaru. Szczególną uwagę położyli na zagrożenia związane z możliwością wystąpienia tlenku węgla wskazując źródła tego zagrożenia oraz sposoby, jak się przed nim ustrzec. Zachęcali do wyposażania domów i mieszkań w czujki tlenku węgla i dymu oraz inne urządzenia zabezpieczające. Wśród osób, które poprawnie wypełniły ankietę tematyczną rozlosowano czujki tlenku węgla ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. Oprócz tego strażacy pokazali, jak można nieść pomoc osobom, które mogły ulec zatruciu czadem.

Na oddzielnych stanowiskach prezentowali między innymi sprzęt specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego oraz sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wysokościowym. Była także okazja, by przybliżyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Mówili o tym jak korzystać z numerów alarmowych. Najmłodsi goście najbardziej zainteresowani byli strażackimi pojazdami i umundurowaniem funkcjonariuszy. Dowiadywali się, jak poruszać się w zadymionym pomieszczeniu i co robić, gdy w domu powstanie pożar. Tradycyjnie zadano wiele pytań o sprzęt, który na co dzień strażacy wykorzystują podczas akcji ratowniczych.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia. To dla nas dowód dużego zainteresowania tym co robimy codziennie. Ważny jest dla nas także walor edukacyjny i prewencyjny całego przedsięwzięcia – podkreśla Dawid Kryś, oficer prasowy KP PSP w Kościanie.

Źródło, zdjęcia: KP PSP w Kościanie

do Góry