Ośrodek Wsparcia pomoże. Są wolne miejsce!

W Kościanie już od 11 lat działa Ośrodek Wsparcia. Niesie on pomoc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub przewlekłą chorobą psychiczną.

Ośrodek wsparcia działa od początku 2007 roku. To ośrodek dziennego pobytu pomagający niepełnosprawnym i umożliwiający im rozwój. – Jesteśmy placówką dziennego pobytu. Naszym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób przebywających w ośrodku – mówi Kinga Poniży, kierownik placówki. – Mamy wolne miejsca, dlatego zachęcamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do odwiedzenia ośrodka, zapoznania się z naszymi warunkami i ofertą. Nasz ośrodek to przyjazne, kolorowe i pełne życia miejsce. Przede wszystkim niesiemy pomoc rodzinom i osobom potrzebującym wsparcia – podkreśla Kinga Poniży.

Działania Ośrodka Wsparcia obejmują w szczególności:

– trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

– trening nabywanie i podtrzymywanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozmowy, nauka odpowiedzialności, współpracy, partnerstwa i zachowania w miejscach publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

– trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, kinem, teatrem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych – wyjazdy do kina i teatru,

– poradnictwo psychologiczne i socjalne,

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

– niezbędną opiekę,

– terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację – wycieczki, wyjazdy na zawody,

– wspieranie rodzin uczestników.

Ośrodek wsparcia znajduje się przy ul. Gostyńskiej 52 w Kościanie. Pracownicy zachęcają do odwiedzin, a także na stronę internetową: www.osrodekwsparcia.pl. Prosimy również o kontakt telefoniczny: 65 511 00 31.

do Góry