Oferują pomoc bezdomnym. Nie bądź obojętny!

Policja wspólnie z innymi służbami sprawdza miejsca w których przebywają osoby bezdomne. Oferują pomoc bezdomnym, oraz wskazują miejsca gdzie można znaleźć schronienie.

Bezdomność jest niezwykle poważnym zjawiskiem społecznym i według różnych danych dotyka od kilkuset tysięcy ludzi w Polsce. Samo zdefiniowanie zjawiska bezdomności jest niezwykle trudne. Można przyjąć, że dotyczy to osób nieprzystosowanych społecznie, pozostających bez dachu nad głową, funkcjonujących bez przestrzeni, w której można się schronić przed trudami życia codziennego. Przyczyny bezdomności, jak i samo zjawisko są niejednoznaczne i uwarunkowane często przenikającymi się uwarunkowaniami. To bezrobocie, brak środków finansowych, konflikty w rodzinie, niekorzystne warunki życia w okresie dzieciństwa, choroby, uzależnienia, brak tolerancji społecznej. Dlatego też policja oferuje pomoc bezdomnym.

Reklama

W okresie jesienno- zimowym policjanci w trakcie codziennej służby systematycznie kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Wspólnie z pracownikami socjalnymi oraz strażnikami miejskimi w Kościanie sprawdzają, czy osoby bez dachu nad głową są bezpieczne w miejscach swojego przebywania. Służby informują o miejscach noclegowych, jadłodajniach, a także o miejscach, gdzie można otrzymać bezpłatnie czystą i suchą odzież. Kontrole wszystkich służb będą prowadzone cyklicznie przez cały okres zimowy.

Zachęcamy, żeby nie przechodzić obojętnie wobec osób potrzebujących. W razie wątpliwości czy osoba wymaga specjalistycznej pomocy należy wezwać służby ratunkowe. Jeden telefon wykonany pod numer alarmowy 112 może uratować czyjeś życie.

Reklama

Źródło, zdjęcie: KPP w Kościanie

Go to TOP