Obchody 50-lecia “Konopnickiej” [ZDJĘCIA]

W środę, 26 kwietnia odbyły się oficjalne obchody jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

Oficjalne obchody 50-lecia to główny element świętowania jubileuszu szkoły. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z powiatu kościańskiego, organizacji, instytucji i firm współpracujących z placówką, a także jej uczniowie, aktualni i byli nauczyciele i pracownicy. Zjawili się także przedstawiciele władz centralnych, minister Jan Dziedziczak i poseł Grzegorz Rusiecki.

Zebranych powitał dyrektor szkoły, Dawid Olejniczak. Przedstawił on pokrótce historię szkoły i najważniejsze wydarzenia z nią związane. – Nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem, czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników obsługi, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Ludzi, dzięki którym wychowankowie nie zadawali sobie pytania czy, ale jak dążyć do doskonałości. Wokół naszej placówki zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań, otwarte i wrażliwe na potrzeby uczniów. Dzisiejszy dzień przypomina, że najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły nauczyciel i wychowawca, a wsparciem rodzice i opiekunowie. Dumą natomiast są absolwenci. Pięćdziesiąt lat w życiu naszej szkoły to lata pracy kilkuset pedagogów, kilkunastu roczników uczniów każdego roku opuszczających jej mury. To zwykła codzienność i wspaniałe święta – mówił. Podziękował też byłym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom obsługi, a także absolwentom.

Następnie przyszedł czas na występy uczniów, głośno i obficie oklaskiwane przez zebranych. Później wręczono statuetki “przyjaciołom szkoły” i podziękowania dla osób, które pomogły w organizacji jubileuszu. Wyjątkowym wydarzeniem było wręczenie przez ministra Jana Dziedziczaka medalu resortowego Komisji Edukacji Narodowej nadanego przez ministra Przemysława Czarnka dla pani Małgorzaty Skałuby na wniosek dyrektora szkoły. Później przyszedł czas na przemówienia gości, gratulacje, podziękowania i prezenty.

do Góry