We wtorek, 28 listopada, w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pod nazwą “Otwórz Oczy Stop Przemocy”. Skierowana była zarówno do osób młodych, jak i seniorów.

Konferencja zorganizowana została przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Kościan. Wydarzenie to, zrealizowane przy wsparciu organizacyjnym wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu, stanowiło inaugurację Kampanii Społecznej na lata 2023 i 2024. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy domowej oraz promowanie postaw nieagresywnych.

Konferencja składała się z dwóch paneli dyskusyjnych, skierowanych do różnych grup wiekowych: młodzieży i seniorów. W pierwszym panelu młodzież miała możliwość spotkać się z Heleną Strzałkowską, Dyrektor Młodzieżowego Centrum Profilaktyki “Alternatywa” w Lesznie, oraz z Piotrem Plichtą, znanym jako Poison, artystą i profilaktykiem. Spotkanie te miało na celu przedstawienie młodym ludziom alternatywnych, pozytywnych form zachowania i radzenia sobie z problemami.

Drugi panel, skierowany do seniorów, zawierał prelekcje ekspertów na temat przemocy wobec osób starszych i sposobów jej zapobiegania. Barbara Wojtaszek z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wygłosiła prelekcję pt. “Osoba starsza uwikłana w przemoc domową – rzeczywistość i dalej?”, a mł. asp. Paulina Piechowiak z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie omówiła “Bezpieczeństwo seniorów w życiu codziennym oraz przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych”. Seniorzy mieli również okazję obejrzeć film “Johny”, któremu towarzyszyła prelekcja Łukasza Nieradka, edukatora medialnego.

Konferencja “Otwórz Oczy Stop Przemocy” jest ważnym krokiem w kierunku budowania świadomości na temat przemocy domowej w Kościanie. Przybliżając problematykę przemocy różnym grupom wiekowym, organizatorzy mają nadzieję na stworzenie społeczności bardziej świadomej, empatycznej i gotowej do działania w obliczu tego poważnego problemu.

Po raz pierwszy kampanię “Otwórz Oczy Stop Przemocy” realizowaliśmy, przy czynnym udziale naszych partnerów, w dwa tysiące szesnastym i siedemnastym roku. Niestety, aktualność problemu nie mija, a wręcz staje się coraz poważniejszym problemem społecznym. Stąd potrzeba kontynuacji i uwrażliwienia Was na krzywdę, bezprawie, prześladowanie, dręczenie, brutalność, hejt. Użyte synonimy wskazują, jak wiele oblicz może mieć przemoc. Spotykamy się tutaj, aby być gotowym na przeciwstawianie się temu zjawisku. Warto być świadomym dostępnych zasobów wsparcia i kontynuować rozmowę na ten temat – mówiła do zebranych Sylwia Grupińska dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Przypomniała też, jakie instytucje działają w celu przeciwdziałania przemocy i gdzie można zgłosić się po pomoc.

do Góry