Nowy wóz dla OSP Śmigiel!

Strażacy ochotnicy ze Śmigla zyskali nowy samochód gaśniczy. Jego zakup był możliwy dzięki umarzalnej pożyczce. 

W lutym 2017 roku Gmina Śmigiel złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej wniosek o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych pod nazwą: „Zakup ciężkiego samochodu  ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4″ dla OSP Śmigiel. Fundusz zaproponował Gminie Śmigiel udzielenie pożyczki umarzalnej w 40%, a umowę podpisano pod koniec listopada. Koszty zadania opiewa na prawie milion złotych, z czego ponad 830 tys. sfinansowane zostanie z udzielonej pożyczki, co stanowi 85% kosztów. Spłata pożyczki rozpocznie się w marcu 2018 r. i potrwa do 2025 r.

Reklama

W tym roku na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z Gminy Śmigiel udało się pozyskać prawie 120 tysięcy zł. Wsparcia w tym zakresie udzieliły firmy ubezpieczeniowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Dofinansowany sprzęt o całkowitej wartości prawie 160 tys. zł trafił do jednostek OSP Stare Bojanowo, Czacz, Nietążkowo, Bronikowo oraz Śmigiel. Gmina z własnych środków dokonała także remontów w trzech remizach. W Śmiglu przeprowadzono remont dachu oraz wymianę posadzki, co kosztowało prawie 40 tys. zł, na zakup i montaż dwóch bram garażowych w Czaczu oraz przełożenie kostki brukowej przed remizą przekazano prawie 50 tys. zł, a ponad 30 tys. zł kosztowała gminę wymiana dachu na remizie w Morownicy.

Go to TOP