Nowy sztandar i pożegnanie absolwentów Ratajczaka [ZDJĘCIA]

W piątek, 28 kwietnia na hali sportowej przy Zespole Szkół im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie odbyła się uroczystość pożegnania uczniów, którzy wkrótce przystąpią do egzaminu dojrzałości. Uroczystość miała wyjątkowy charakter, bo podczas niej szkoła zyskała nowy sztandar.

W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci liceum i technikum “Ratajczaka” ich rodzice, zaproszeni gości i oczywiście nauczyciele. Na początku wprowadzono dotychczasowy sztandar i nastąpiła jego zmiana na nowy sztandar. W tym roku szkołę opuszczają bowiem ostatni uczniowie, którzy kończyli jeszcze gimnazja, a na dotychczasowym sztandarze widniała nazwa Zespół Szkół Ponadgminazjalnych. Na nowym wyszyto już nową, czyli Zespół Szkół Ponadpodstawowych. “Stary” służył od 2002 roku. Następnie złożono ślubowanie przy nowym, a głos zabrała dyrektor szkoły, Małgorzata Durek.

Żegnamy kolejny rocznik naszych wspaniałych uczniów technikum i drugiego liceum ogólnokształcącego. O wyjątkowości tego wydarzenia świadczy fakt, że absolwenci trzech oddziałów technikum są ostatnim rocznikiem uczniów, którzy zamykali historię istnienia polskich gimnazjów i jako ostatni uczęszczali do czteroletniego technikum w szkole ponadgimnazjalnej. Wraz z wami żegnamy sztandar szkoły, na którego awersie widnieje nieaktualna już nazwa. Sztandar ten towarzyszył nam i współtworzył historię naszej szkoły dwadzieścia lat. Każdego roku uczniowie składali ślubowanie na ten właśnie sztandar. To on, niesiony przez poczet sztandarowy reprezentował nas podczas wszystkich lokalnych uroczystości patriotycznych, to on towarzyszył w ostatniej drodze i pochylał się nad mogiłami zmarłych nauczycieli i uczniów – przypominała dyrektor. Opisała też wygląd nowego sztandaru i wyjaśniła cel, jaki przyświecał przy jego tworzeniu i jego symbolikę.

Pożegnanie absolwentów

Po przemówieniu dyrektor przystąpiono do uroczystego pożegnania tegorocznych absolwentów szkoły. Małgorzata Durek pogratulowała wysokich wyników, jakie osiągnęli uczniowie kończący w tym roku szkołę. Podkreśliła, że mogą być z siebie dumni tym bardziej, że los nie był dla nich łaskawy. Zmagać musieli się z trudnościami związanymi z pandemią, nauczaniem zdalnym, nową formułą matury. Nie wszystkim, którzy cztery lata temu rozpoczęli naukę, udało się ją ukończyć. W tym roku do matury przystąpi w sumie 90 absolwentów technikum i liceum “Ratajczaka”.

Następnie Małgorzata Durek przystąpiła do wręczenia wyróżnień uczniom za wysokie wyniki w nauce. Najwyższą średnią uzyskali: licealistka Natalia Bąk 5,35, Weronika Walachowska z kierunku technik ekonomista 5,28, Julia Łuszkiewicz z kierunku technik rachunkowości 5,1, Jacek Olejniczak z kierunku technik mechanik 4,86 i Kinga Zawisła z kierunku technik geodeta 4,8. Nagrody otrzymali tez uczniowie wyróżniający się na innych polach. Na końcu przyszedł czas na przemówienia gości i część artystyczną uroczystości.

do Góry