Władze miasta organizują akcję sadzenia drzew na prywatnych nieruchomościach położonych w mieście Kościanie. W jej ramach każdy może za darmo otrzymać sadzonkę wybranego przez siebie drzewa.

Wszyscy wiemy jak ważna jest zieleń w naszym otoczeniu, dlatego władze Kościana postanowiły wyjść mieszkańcom na przeciw. – Widzimy dość mocne reakcje i sprzeciwy mieszkańców, gdy jakieś drzewo w mieście musi zostać wycięte. Kościaniacy lubią drzewa, dlatego staramy się sadzić kolejne na terenach miejskich. Chcemy także, by pojawiały się one na terenach prywatnych, ponieważ coraz więcej jest na nich trawników, a coraz mniej drzew – wyjaśnia Maciej Kasprzak, zastępca burmistrza Kościana.

Jak dodaje zastępca dobrze by było, żeby zaczęły pojawiać się u nas z powrotem gatunki rodzime, dlatego do wyboru kościaniacy będą mieli klon (zwyczajny i jawor), grab pospolity, buk pospolity, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, lipę (drobnolistną i szerokolistną) oraz wiąz szypułkowy. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest deklaracja posadzenia drzew na własnej działce oraz ich pielęgnacja przez 5 lat.

Mieszkańcy zainteresowani nieodpłatnym otrzymaniem sadzonek drzew powinni zgłosić swój udział w akcji w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej UM Kościana  pok. 122, tel. 65 512 18 38, e-mail: kos@koscian.pl. w terminie do 10.10.2017 r. Sadzonki zostaną dostarczone na nieruchomości w dniu 21 października 2017 r. (sobota) w godz. 8.00-12.00.

Krótka charakterystyka gatunków drzew

Klon zwyczajny – duże drzewo o szerokiej i regularnej koronie, do 30 m wysokości na stanowiskach naturalnych (w mieście mniejsze), o małych wymaganiach glebowych. Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Gatunek odporny na warunki miejskie.

Klon jawor – duże drzewo o szerokiej i regularnej koronie, do 30 m wysokości na stanowiskach naturalnych (w mieście mniejsze), o małych wymaganiach glebowych, stanowiska słoneczne lub półcieniste. Gatunek odporny na warunki miejskie.

Grab pospolity – drzewo średniej wielkości o stożkowatej, a w starszym wieku kulistej koronie. Dorasta do 10 m wysokości i 7m szerokości. Preferuje gleby świeże i żyzne  o odczynie obojętnym lub zasadowym. Gatunek cienioznośny. Doskonale znosi cięcie.

Buk pospolity – duże drzewo o silnie zaokrąglonej koronie i efektownym zabarwieniu liści. Wysokość i szerokość do 30 m na stanowiskach naturalnych. Początkowo wzrost drzewa bardzo powolny. Wymagania glebowe duże, preferuje gleby żyzne i świeże o stałym poziomie wód gruntowych. Gatunek cienioznośny.  Doskonale znosi cięcie. Wrażliwy na spóźnione majowe przymrozki, odporny na działanie silnych wiatrów.

Jesion wyniosły – wysokie, szybkorosnące drzewo o owalnej koronie. Dorasta do 40 m wysokości i 30 m szerokości na stanowiskach naturalnych. Gatunek tolerancyjny co do gleby, ale lepiej rośnie
w miejscach żyznych i wilgotnych. Późno rozwija się na wiosnę.

Dąb szypułkowy – monumentalne drzewo o szerokiej  zaokrąglonej koronie. Dorasta do 40 m  wysokości i 15 – 20 m szerokości na stanowiskach naturalnych.  Wymagania glebowe duże: preferuje  gleby świeże i głębokie. Znosi okresowe zalewanie wodą, na glebach słabych i suchych rośnie wolniej. Gatunek światłolubny. 

Lipa drobnolistna – Drzewo o bardzo regularnej szerokojajowatej lub kulistej koronie. Dorasta do 18-20 m wysokości i 10-15 m szerokości. W młodości wzrost powolny. Preferuje gleby żyzne do przeciętnych.

Lipa szerokolistna – duże drzewo o szerokiej, stożkowatej koronie. Rośnie szybko. Dorasta do 30-35 m wysokości i 18-25 m szerokości. Lubi stanowiska ciepłe, gleby żyzne i świeże.

Wiąz szypułkowy – drzewo do 40 m wysokości z szeroką koroną i przewieszającymi gałązkami. Wymagania glebowe ma przeciętne, ale lepiej rośnie na glebach żyznych i świeżych. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych.  

do Góry