Kwalifikacja wojskowa rusza w kwietniu!

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościańskiego rusza 4 kwietnia i potrwa do 26 kwietnia. Dotyczy głównie osób urodzonych w 2003 roku.

Kwalifikacja odbędzie się, podobnie jak w poprzednich latach, w godz. od 7:00 do 15:00 w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w salach nr 207-209. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w roku 2003. Także urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Również osoby urodzone w latach 2001 i 2002, które:

Reklama
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Reklama

Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie z terminem kwalifikacji wojskowej.

Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • posiadaną dokumentację medyczną, wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby, które do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia. W tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Ze względu  na obecną sytuację zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej powinni robić to w maseczce ochronnej. Należy przestrzegać też innych zasad sanitarnych.

Go to TOP