Dziesiąty raz Starostwo Powiatowe w Kościanie organizuje konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Na najlepszych czekają nagrody!

Celem konkursu jest propagowanie staropolskich tradycji bożonarodzeniowych, utrwalenie idei żłóbka betlejemskiego, a także uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych. W konkursie udział mogą brać uczniowie szkół podstawowych, szkół specjalnych, a także osoby niepełnosprawne, a szopkę wykonać można z dowolnie wybranych przez siebie materiałów. Jury konkursowe oceniać będzie tradycyjność i nawiązanie do kanonu szopki, kolorystykę, materiały i technologię wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy i samodzielność wykonania. Nie będą oceniane szopki zawierające gotowe elementy, jak na przykład figurki.

Każda praca musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły/placówki, a także klasą oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna. Podstawa szopki nie powinna przekraczać wymiarów 42 cm na 30 cm, szopka powinna być stabilna, a prace należy dostarczyć na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, Punkt Informacyjny, w terminie do 24 listopada 2017 r. Wyniki poznamy w grudniu. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, w każdej kategorii, trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia.

do Góry