Dymisja zarządu Obry! Powołano nowe władze!

W poniedziałek odbyło się nadzwyczajne walne zebranie wyborcze klubu Obra 1912 Kościan. Podczas niego wybrano nowe władze klubu.

Nadzwyczajne walne zebranie zwołane zostało w wyniku decyzji burmistrza Kościana, w której nakazuje on klubowi zwrócić ponad 300 tysięcy złotych dotacji, którą miasto wsparło klub w latach 2017 i 2018. Burmistrz wstrzymał też wypłatę tegorocznej dotacji, którą przyznano Obrze 1912 Kościan. Decyzja ta zapadła po nieprawidłowościach w rozliczeniach pieniędzy i kontroli zarządzonej jeszcze przez poprzedniego burmistrza.

Reklama

Podczas zebrania odwołano dotychczasowy zarząd i wybrano nowy, udzielono także absolutorium za 2018 rok. Prezesem zarządu został Igor Rudawski, który zaznaczył, że zamierza podjąć natychmiastowe działania, by wyprowadzić klub z kryzysu. Zastępca prezesa został Michał Dominiczak, a trzecim członkiem zarządu Łukasz Żak. Do dymisji podała się również komisja rewizyjna, jednak po wyborze nowej, jej przewodniczącym został Waldemar Łuczkowski, który funkcję tę pełnił także poprzednio.

Go to TOP