W środę, 22 listopada, w Klubie Integracji Społecznej w Kościanie odbyło się podsumowanie projektu dla seniorów pod nazwą “Błyskotliwe senioralia”. Podsumowanie połączono z obchodami Dnia Seniora.

“Błyskotliwe senioralia” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie “Człowiek dla człowieka” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, Klubem Integracji Społecznej i Lokalnym Centrum Wolontariatu. Projekt dofinansowany był ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji społecznej seniorów. Pozytywna współpraca z Państwem pozwala przynosić wymierne korzyści społeczności lokalnej. Dzisiejsze spotkanie ma posłużyć także wymianie spostrzeżeń i refleksji, pokazać ogromną rolę państwa i pokaźny dorobek – mówiła do seniorów Agnieszka Kurowska, która prowadziła wydarzenie podsumowujące. Powitała też zebranych gości. Wśród nich znalazły się oczywiście uczestniczące w projekcie seniorki, Jakub Zielonka, który prowadził z paniami warsztaty, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Sylwia Grupińska, burmistrz Piotr Ruszkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Dawid Olejniczak.

Po powitaniu i wstępnym przedstawieniu założeń projektu głos zabrała Magdalena Wróblewska, prezes Stowarzyszenia “Człowiek dla człowieka”, która opowiedziała o działalności seniorów i licznych projektach, w których w ciągu ostatnich kilku latach seniorzy brali udział. Prezentacja przez nią przygotowana wzbudziła bardzo pozytywne emocje, ale też była okazją do refleksji i wspomnień o tych, których już z nimi nie ma. – Najważniejsze jest to, że działamy nie tylko dla seniorów, ale przede wszystkim z seniorami. To Wy robicie coś dla innych ludzi – podkreśliła.

Potem przyszedł czas na prezentację dotyczącą projektu “Błyskotliwe senioralia”. W jego ramach odbywały się warsztaty muzyczne, poetyckie, a nawet jubilerskie. Podczas nich panie przygotowywały broszki, pisały wiersze, a nawet tworzyły utwory muzyczne. Zarówno wiersze, jak i piosenki seniorki zaprezentowały podczas spotkania podsumowującego projekt. Potem burmistrz Ruszkiewicz wraz z przewodniczącym Olejniczakiem pogratulowali seniorkom ich aktywności i wręczyli drobne upominki. Na koniec przyszedł czas na wspólne rozmowy, planowanie kolejnych akcji i poczęstunek.

do Góry