Bezpieczna droga do szkoły. Apel policji i wzmożone kontrole!

Rozpoczyna się nowy rok szkolny i po przerwie wakacyjnej uczniowie wracają do szkół. Od 1 września w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu kołowego i pieszego oraz funkcjonariuszy czuwających nad bezpieczeństwem drogowym.

Tradycją już jest, że w pierwszych dniach nauki mundurowi, pełniący służbę w rejonach szkół na terenie powiatu kościańskiego, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego, zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz o uważnym obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Funkcjonariusze zwrócą też uwagę na pojazdy zatrzymujące się przy szkołach, czy kierujący nimi nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub też  nie utrudniają go, a także na sposób przewożenia dzieci.

W ostatnich tygodniach wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w rejonach placówek oświatowych. W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Przypominamy także ubiegłoroczny i jak najbardziej aktualny apel Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji:

Rodzicu, opiekunie:

  • dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
  • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami,
  • ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierowco:

  • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami,
  • wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza,
  • zachowaj ostrożność w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a szczególnie przed przejściem dla pieszych.

Nauczycielu:

  • pokaż dzieciom bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
  • ucz dzieci świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
do Góry