70-lecie Szkolnego Związku Sportowego [ZDJĘCIA]

27 listopada w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyły się powiatowe obchody 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego.

Wśród zaproszonych na 70-lecie Szkolnego Związku Sportowego gości byli: Zenon Jóźwiak dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Tadeusz Waczyński dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie, prezesi SZS „Wielkopolska” Zdzisław Urbańczyk i Edward Strzymiński, a także przedstawiciele samorządów z terenu powiatu kościańskiego. Obecni byli też dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego z powiatu kościańskiego, w tym także emerytowani „wuefiści”.

Spotkanie otworzył i powitał gości przewodniczący PSZS w Kościanie Wojciech Ziemniak. Następnie przedstawił krótki rys historyczny Szkolnego Związku Sportowego w Polsce, a w dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali wyróżnionym nauczycielom wychowania fizycznego. Wręczono następujące medale i odznaczenia:

Medale Komisji Edukacji Narodowej:

 1. Dorynek Elwira SP Stary Lubosz
 2. Filipowicz Agnieszka SP Bieżyń
 3. Kaźmierczak Paweł SP Czempiń
 4. Majchrzak Tomasz SP 3 Kościan
 5. Plewka Robert SP Śmigiel

Odznaki „Za Zasługi dla Sportu” :

 1. Ceglarek Sławomir ZS Krzywiń– srebrna
 2. Michałowska Żaneta SP Stare Oborzyska– brązowa
 3. Adamczak Marcin SP Stare Oborzyska– brązowa
 4. Kłos Zbigniew  SP Czempiń– brązowa
 5. Michalczyk Marcin SP 1 Kościan– brązowa
 6. Sołtysiak Maciej SP Stare Oborzyska– brązowa
 7. Sołtysiak Piotr SP 4 Kościan – brązowa.

ZŁOTY MEDAL PKOl

Zbigniew Bernard ZS Krzywiń

Medale okolicznościowe 70-lecia SZS

 1. Henryk Bartoszewski Starosta Kościański
 2. Teresa Mikołajczak – Duda emerytowana nauczycielka
 3. Anna Wawrzyniak-Gyuilai emerytowana nauczycielka
 4. Jan Kaczór emerytowany nauczyciel
 5. Piotr Nowakowski emerytowany nauczyciel
 6. Jan Kasprzak emerytowany nauczyciel
 7. Janusz Soszyński emerytowany nauczyciel
 8. Zbigniew Garsztka emerytowany nauczyciel
 9. Roman Podgórski emerytowany nauczyciel
 10. Danuta Strzelczyk SP Śmigiel
 11. Katarzyna Wudarczak SP Bieżyń
 12. Katarzyna Naglik ZS Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka Kościan
 13. Barbara Maćkowska SP Czacz
 14. Tomasz Jąder ZS im. Marii Konopnickiej Kościan
 15. Marcin Grzesiak ZS Nietążkowo
 16. Artur Opas SP Racot
 17. Paweł Kaczmarek SP Racot
 18. Maciej Sowa ZS Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka Kościan
 19. Waldemar Wojtkowiak SP 4 Kościan
 20. Wojciech Kaczmarek SP Głuchowo
 21. Marcin Bernard I LO Kościan
 22. Rafał Szatkowski SP 3 Kościan
 23. Zbigniew Pawlak SP 4 Kościan
 24. Tomasz Frąckowiak SP 3 Kościan

Po wręczeniu wyróżnień przewodniczący Wojciech Ziemniak wygłosił prelekcję pt. „Od igrzysk szkolnych do igrzysk olimpijskich.

Spotkanie było okazją do wspomnień, podziękowań za wsparcie dla działalności PSZS. Szczególne podziękowania przewodniczący skierował do Starostwa Powiatowego w Kościanie, które od wielu lat finansuje działalność Związku. Podziękowania w formie albumów o tematyce sportowej otrzymali też przedstawiciele samorządów i dyrektorzy szkół.

Działalność PSZS obejmuje przede wszystkim organizację zawodów mających na celu współzawodnictwo dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego w zawodach sportowych od szczebla powiatu poprzez zawody rejonowe do finałów wojewódzkich. Imprezy organizowane są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. System zawodów jest integralną częścią systemu współzawodnictwa sportowego szkół na terenie województwa wielkopolskiego organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”. Zadanie obejmuje zawody sportowe dziewcząt i chłopców o randze mistrzostw powiatu, rejonu i województwa w wielu dyscyplinach sportowych. System rozgrywek powiatowych w całości finansowany jest przez Starostwo Powiatowy w Kościanie, a rozgrywki na szczeblu gminnym wspierają samorządy lokalne.

Źródło, zdjęcia: SZS

do Góry