5 milionów dofinansowania na drogi do Dębca i Słonina

 Urząd Wojewódzki w Poznaniu zatwierdził listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie w 2018 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Na liście znalazły się dwa złożone przez powiat kościański.

Na trzecim miejscu listy znalazł się wniosek na dofinansowanie remontu drogi prowadzącej z Racotu do Słonina. Remont tego odcinka, na długości 5,5 km to blisko 5 mln zł. Kwota dofinansowania wyniesie niecałe 2,5 mln zł. Zakres prac obejmie położenie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie całym odcinku rozbudowywanej drogi, ułożenie chodnika na całej długości, w tym także ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, odtworzone, odmulane lub skopane zostaną rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Witkówek (z obu stron) oraz do Słonina wybudowane zostaną wyspy dzielące, a w samych Witkówkach powstanie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów z azylem. Uzupełnione i wymienione zostanie oznakowanie, zaś w miejscach niebezpiecznych staną bariery energochłonne.

Reklama

Wniosek na przebudowę drogi na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec znalazł się na czwartym miejscu listy rankingowej, dzięki czemu na zadanie, które będzie kosztować blisko 4,9 mln złotych, powiat otrzyma ponad 2,4 mln zł. Zakres prac obejmie rozbudowę prawie 7 km drogi, w szczególności zaś położenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie na blisko 6,4 km odcinku chodnika z ciągiem pieszo-rowerowym. Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, uzupełnione i wymienione oznakowanie, odtworzone, odmulone lub skopane rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Gryżyny i Nowego Dębca wybudowane zostaną wyspy dzielące. W Nowym Dębcu i Racocie wyremontowane zostaną perony autobusowe, a w Nowym Dębcu wyniesione zostanie skrzyżowanie z drogą gminną. W miejscach niebezpiecznych ustawione zostaną bariery energochłonne.

Oba zadania realizowane będą w 2018 roku. Na liście wniosków zakwalifikowanych dofinansowanie znalazło się 39 pozycji,w tym 26 wniosków na drogi gminne i 13 na drogi powiatowe, wśród nich znalazły się dwa wnioski złożone przez powiat kościański. Łączny koszt dotacji dla 39 wniosków to kwota ponad 64 mln złotych. – Oba wnioski zostały ocenione wysoko, ponieważ oba spełniają najważniejsze kryteria zapisane w programie: są kontynuacją realizowanych wcześniej inwestycji, ich przebudowa będzie miała wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich oraz lokalnych ośrodków gospodarczych, a także znaczenie dla sprawnego funkcjonowania transportu zbiorowego, dzięki czemu wpłynie to korzystnie na rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa – wyjaśniają przedstawiciele starostwa.

Reklama

[envira-gallery id=”9508″]

Go to TOP