17 milionów złotych na inwestycje w 2020 roku w Czempiniu!

W przyszłorocznym budżecie gminy Czempiń zaplanowano aż 17 milionów złotych na inwestycje. Największą część tej kwoty stanowi rewitalizacja z przebudową budynku po tlenowni.

Założenia budżetu na 2020 rok przedstawił podczas sesji burmistrz Czempinia, Konrad Malicki. Dochody zaplanowano na niemal 64 mln. zł. Wydatki na 64,8 mln. – Głównym powodem deficytu są bardzo duże nakłady inwestycyjne. Obejmują one zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych i kontrakty wieloletnie. Nie mieliśmy więc możliwości zrezygnować czy ograniczyć działania inwestycyjne, by zbilansować budżet – mówił Malicki. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano bowiem aż 17 milionów złotych na inwestycje. Jak jednak podkreślił burmistrz, niedawno radni podjęli uchwałę o zwiększonej spłacie zobowiązań, dzięki dobrym wynikom finansowym. – Patrząc na ten deficyt roku przyszłego widzimy, że nie będzie on stanowił znacznego pogorszenia sytuacji gminy – stwierdził.

Reklama

Największą część dochodu, bo 18,2 mln. zł, stanowią dotacje celowe. Drogą pozycją są źródła zewnętrzne w kwocie 12,4 mln, a 11,7 mln. to subwencje. Dochody z podatku CIT i PIT to kwota prawie 9,5 mln. zł, a 9,2 mln. to dochody z podatków lokalnych.

Najwięcej w przyszłym roku gmina wyda na pomoc społeczną, bo aż 19,8 mln. zł. Na oświatę przeznaczy nieco ponad 17 mln. zł, a na inwestycje prawie 16,9 mln. zł. Prawie 4,8 mln. to administracja, 1,3 mln. kultura i 1,3 mln. gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Reklama

Mieszkańców interesują oczywiście głównie wydatki inwestycyjne. Spośród tych niecałych 17 milionów, aż 13,6 mln. to rewitalizacja Czempinia. Zadanie to obejmuje przebudowę “tlenowni”, rewitalizację Zielonego Rynku, zamontowanie monitoringu, utworzenie stref rekreacyjno-ruchowych. Z kolei 1,6 mln. zł przeznaczone będzie na przygotowanie strefy inwestycyjnej w Głuchowie, w pobliżu drogi ekspresowej nr 5. Na zadania drogowe gmina przeznaczy nieco ponad 900 tys. zł.

13 radnych zagłosowało za przyjęciem budżetu, a 2 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Go to TOP