Wymiana oświetlenia w Kościanie za 2 miliony złotych!

W przyszłym roku planowana jest wymiana oświetlenia miejskiego w Kościanie. Ma być lepiej, nowocześniej, bardziej ekologicznie i przede wszystkim taniej. Władze miasta chcą na ten cel przeznaczyć prawie 2,1 miliona złotych.

Inwestycja ta realizowana będzie w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “LED – Oświetlenie energooszczędne”. Umożliwi to zaciągnięcie pożyczki na ten cel z możliwością 40% jej umorzenia. – Fundusz, dzięki pożyczkom umarzalnym kupuje efekt ekologiczny, przeliczany na mniejszą emisję dwutlenku węgla i mniej spalonego węgla – wyjaśnia Marek Zieliński zastępca prezesa WFOŚiGW w Poznaniu.

Celem programu jest obniżenie energochłonności, które realizowane będzie w Kościanie poprzez modernizację oświetlenia ulic na energooszczędne i wyposażone w układy redukcji mocy, a także wymianę systemu sterowania oświetleniem na system “inteligentny”. Ma to przełożyć się to na większy komfort mieszkańców, ponieważ lepsza będzie jakość oświetlenia, a system sterowania pozwoli dostosować czas zapalania i gaszenia świateł do aktualnych warunków. – Pozwoli to także zwiększyć bezpieczeństwo wmieście. Wielokrotnie wnoszono podczas posiedzeń komisji rady miejskiej, by doświetlić przejścia dla pieszych i miejsca niebezpieczne, osiągniemy więc ten efekt poprzez wymianę oświetlenia – zaznacza przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, Piotr Ruszkiewicz.

Nie wszystkie punkty oświetleniowe w Kościanie zostaną jednak wymienione, ponieważ niemal połowa z nich należy do prywatnego operatora. – Znajdują się u nas punkty należące do miasta, ale także do Enei. Wymianie podlegać będą tylko te pierwsze, których jest 671. Prowadzimy rozmowy z operatorem, jednak są to rozmowy niełatwe, ponieważ ryzykowne jest inwestowanie w nieswoje mienie – wyjaśnia burmistrz Kościana, Michał Jurga. Według burmistrza najłatwiej oczywiście byłoby gdyby przedstawiciele Enei powiedzieli “Kochane królewskie miasto, przekazujemy wam cały majątek, czyńcie sobie ziemię poddaną”. Marek Zieliński podał jednak przykłady, w jaki sposób można jeszcze tę sytuację próbować rozwiązać, m.in. poprzez zawiązanie spółki, czy dzierżawę lamp.

Cała inwestycja kosztować ma 2,1 mln. zł, jednak przy spełnieniu wszystkich warunków mozliwe jest 40% jej umorzenie, możliwe więc, że miasto zapłaci za to w sumie około 1,4 mln. zł. Ma się to jednak zwrócić już po 11 latach, dzięki oszczędnościom, które wymiana ma przynieść. Dziś roczny koszt oświetlenia ulic to ponad 200 tys. zł, a po modernizacji a wynosić nieco ponad 100 tys. Koszty konserwacji urządzeń to prawie 34 tys. zł, a po wymianie przez 5 lat miasto nie poniesie żadnych kosztów dzięki gwarancji. Prace mają rozpocząć się w marcu i zakończyć w listopadzie przyszłego roku.

Ulice na których wymieniane będzie oświetlenie:

 

 

do Góry