Wicestarosta kościański, Dorota Słowińska, podczas środowej sesji Rady Powiatu Kościańskiego złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Pozostaje jednak na stanowisku!

Dorota Słowińska wicestarostą została 1 marca, po rezygnacji ze stanowiska Zbigniewa Franka. Część radnych twierdziła jednak, że głosowanie było nieważne. Tłumaczyli to tym, że głosowane tajne odbyło się w formie elektronicznej, a nie tradycyjnej ze wszystkimi jego elementami (powołanie komisji, głosowanie na kartach itp.). Wojewoda nie miał początkowo zastrzeżeń co do uchwały powołującej nowego wicestarostę, ale po uwagach otrzymanych od radnych złożył skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dlatego też wicestarosta złożyła rezygnację.

Podjęcie przeze mnie tej decyzji wynika z troski o sprawne funkcjonowanie administracji powiatu kościańskiego. Dobro ogółu mieszkańców i powiatu jako jednostki samorządu muszą przeważać nad partykularnymi interesami zajmowanych stanowisk. Jednocześnie deklaruję dotychczasowe zaangażowanie w pracę organów samorządu terytorialnego – uzasadniała swoją rezygnację Dorota Słowińska.

Przed głosowaniem wątpliwości wyrazili znów radni. – Jeżeli sąd potwierdzi nieważność tamtej uchwały, to nasze głosowanie dziś będzie bezzasadne – stwierdził radny Aleksander Sowa. Przewodnicząca rady, Iwona Bereszyńska, zaznaczyła jednak, że uchwała powołująca wicestarostę nadal jest ważna, a przyjęcie rezygnacji pozwoli na dalsze działania, nie oczekując na decyzje sądu. W głosowaniu 13 radnych poparło uchwałę przyjmującą rezygnację, a 5 wstrzymało się od głosu.

Wybór wicestarosty

Podczas tej samej sesji przystąpiono do wyboru nowego wicestarosty. Starosta Henryk Bartoszewski rekomendował na to stanowisko ponownie Dorotę Słowińską.

Nie spodziewaliśmy się, że po raz trzeci będziemy dokonywać wyboru wicestarosty. Dla mnie to dość stresująca sytuacja. Ostatnie miesiące współpracy z panią Dorotą pozwoliły mi troszeczkę oddechu nabrać. Dlatego będę rekomendował kandydaturę jej na stanowisko wicestarosty. Przez trzy miesiące pracując wdrożyła się w powierzone zadania i wywiązuje się z nich bardzo dobrze. Czuje tę pracę w administracji. Mam do niej pełne zaufanie, że będzie pomagać, zastępować, a zadania wykona bardzo dobrze– argumentował Bartoszewski.

Tym razem głosowano tradycyjnie, poprzez wrzucanie kart wyborczych do urny. Propozycję starosty poparło 14 radnych, 3 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Nowym wicestarostą została więc ponownie Dorota Słowińska, która podziękowała zebranym za swoiste wotum zaufania i staroście za piękną rekomendację.

do Góry