W Wydziale Geodezji starostwa można płacić kartą

Od 1 września 2017 roku za dokumenty w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Kościanie można płacić kartą płatniczą.

Płatności z użyciem karty lub telefonu będą odbywać się w urzędzie tak samo jak w sklepie wyposażonym w terminal. W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru kartą można płacić za dokumenty obliczenia opłaty wystawione za: materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnione na wniosek, materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnione w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej, uwierzytelnianie dokumentacji powstałej w wyniku pracy geodezyjnej oraz uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci. Przy dokonywaniu tych płatności nie są pobierane żadne prowizje. Starostwo Powiatowe w Kościanie uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Program ten jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Źródło i zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Kościanie

do Góry