Jak się okazało, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Po wstępnej dość trudnej sytuacji podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, okazuje się, że w w Ratajczaku i Kasprowiczu nadal są wolne miejsca.

Wstępne wyniki rekrutacji do szkół poznaliśmy w połowie lipca, a wyglądało to wtedy naprawdę nieciekawie. O sytuacji pisaliśmy w artykule: “Wesoło nie jest“. Nie były to ostateczne wyniki, bo przyjęci uczniowie musieli jeszcze potwierdzi chęć uczęszczania do poszczególnych szkół. Gdy minął termin okazało się, że w Ratajczaku i Kasprowiczu są wolne miejsca.

W powiecie kościańskim szkołę podstawową w roku szkolnym 2018/2019 ukończyło 804 uczniów, natomiast gimnazjum 761 uczniów. Łącznie o miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ubiega się więc 1565 uczniów. W czterech poprzednich latach szkolnych liczba absolwentów gimnazjum nie przekroczyła 781.

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przyjęto 437 uczniów. 217 po gimnazjum i 220 po szkole podstawowej. Poza listą znalazł się tylko jeden uczeń. W „Ratajczaku” są nadal wolne miejsca. Dla uczniów po gimnazjum 2 miejsca w liceum, 31 miejsc w technikum i 9 miejsc w branżowej szkole I stopnia. Absolwenci podstawówek mogą ubiegać się przyjęcie do technikum (24 miejsca) oraz branżowej szkoły I stopnia (9 miejsc). Łącznie to 75 wolnych miejsc.

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przyjęto 303 uczniów. 152 po podstawówce oraz 151 po gimnazjum. Na liście nieprzyjętych nie było nikogo. Również tutaj nadal wolne miejsca. Uczniom, którzy ukończyli gimnazjum oferuje możliwość podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym (9 miejsc), technikum (20 miejsc) i w branżowej szkole I stopnia (20 miejsc). Podobna oferta skierowana jest do absolwentów szkoły podstawowej. Uczniowie mogą złożyć wnioski do liceum ogólnokształcącego (6 miejsc), do technikum (18 miejsc) i do branżowej szkoły I stopnia (19 miejsc).

do Góry