Uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego [ZDJĘCIA]

W poniedziałek, 1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17.00 zawyły syreny. W ten sposób uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie zabrakło też kwiatów złożonych przy tablicach pamięci.

W Kościanie na Placu Niezłomnych uczczono 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, centralnych, organizacji i instytucji. Po minucie ciszy głos zabrał burmistrz.

Spotykamy się tradycyjnie przed pomnikiem harcerzy, którzy polegli w 1939 roku i do końca 1945 roku, by oddać cześć i hołd powstańcom, którzy tak dzielnie walczyli podczas tych dni. Niestety, jak wiemy, Powstanie musiało skapitulować. Powstańcy ponieśli ogromne straty. Zginęło, według szacunków, 16 tysięcy powstańców, 20 tysięcy wzięto do niewoli, a 15 tysięcy odniosło rany. Nie mieli szans, ale bohatersko bronili Warszawy, chcieli ją wyzwolić. Pamięć i szacunek dla ich życia, które oddali za wolność zawsze 1 sierpnia o 17.00 chcemy, by przetrwała. Cześć i chwała bohaterom – mówił Piotr Ruszkiewicz.

Po przemówieniu przystąpiono do składania kwiatów i zniczy przy tablicach pamięci.

do Góry