Kartki świąteczne są przewodnim tematem tegorocznej edycji konkursu na “Najpiękniejszą ozdobę wielkanocną”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie kartki wielkanocnej. Praca powinna zostać wykonana w formacie A3 dowolną techniką. Do jej dekoracji można wykorzystać jedynie własnoręcznie wykonane elementy. W konkursie wezmą udział tylko prace wykonane indywidualnie. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 30 prac.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych, promowanie samodzielności w działaniach twórczych oraz prezentowanie i skonfrontowanie osiągnięć plastycznych uczniów.

Kartka powinna być opatrzona danymi autora (imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły/placówki oraz imię i nazwisko opiekuna). Uczestnicy konkursu muszą dostarczyć swoje prace w terminie do 14 marca do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie na ulicy Gostyńskiej 38, pokój nr 210 (II piętro).

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu wyłoni spośród nadesłanych prac zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Przy wyborze zwycięskich prac komisja będzie brała pod uwagę tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne oraz trwałość formy i samodzielność wykonania. Autorzy nagrodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, za pośrednictwem szkoły lub placówki, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu.

do Góry