Kościańscy policjanci otrzymują wiele zgłoszeń o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach przy letnisku w Nowym Dębcu. Policja przypomina, że obowiązuje tam strefa zamieszkania.

– W reakcji na liczne zgłoszenia o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach informujemy, że droga dojazdowa oraz uliczki przy letnisku w Nowym Dębcu znajdują się w strefie zamieszkania, oznaczona znakiem D-40. Znak ten zlokalizowany jest na początku ul. Głównej prowadzącej w kierunku plaży – informuje KPP w Kościanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego „strefa zamieszkania” to obszar dróg, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, dające większą swobodę w poruszaniu się pieszych oraz ograniczające prawa kierowców.

W wydzielonej strefie zamieszkania wolno parkować pojazdy tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Niestety kierowcy wielokrotnie zapominają o tym ważnym przepisie prawa o ruchu drogowym. Nagminnie parkują w każdym możliwym miejscu, jak najbliżej plaży. Nawet jeżeli zauważymy kawałek pobocza, gdzie nie ma postanowionego znaku zakazu zatrzymywania się oraz moglibyśmy zaparkować zgodnie z ogólnie panującymi zasadami, nie możemy tego zrobić.

Od początku wakacji przy letnisku w Nowym Dębcu policjanci codziennie dokonują kontroli. Za każdym razem ujawniali od kilkunastu do kilkudziesięciu nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Taryfikator mandatów karnych przewiduje za to wykroczenie mandat karny w wysokości 100zł oraz 1 punkt karny. Do najczęstszych tłumaczeń osób popełniających wykroczenia należą: brak znaków zatrzymywania się i postoju, brak miejsc parkingowych oraz zbyt duża odległością parkingu od plaży.

Specjalnie dla osób przyjeżdżających pojazdami, szukających ochłody nad jeziorem, utworzono trawiasty parking przy letnisku w Nowym Dębcu. Zlokalizowano go po lewej stronie ulicy Głównej prowadzącej w kierunku plaży. W bliskim sąsiedztwie drogi powiatowej. Parking o wielkości ponad 1,5ha jest w stanie pomieścić szacunkowo 600-700 pojazdów. To parking bezpłatny.

Przepisy obowiązujące w strefie zamieszkania reguluje kodeks prawo o ruchu drogowym:
  • zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
  • w strefie zamieszkania pieszy nie musi korzystać z chodnika czy drogi dla pieszych. Może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,
  • wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę to włączenie się do ruchu. Kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania musi ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu,
  • dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
  • w strefie zamieszkania dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej,

– Apelujemy o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Obszary oznakowane „strefą zamieszkania” w Nowym Dębcu będą w dalszym ciągu objęte szczególnym nadzorem przez policjantów – apeluje policja.

Źródło, zdjęcie: KPP w Kościanie

do Góry