Wojewoda Wielkopolski przekazał powiatowi kościańskiemu środki ochrony indywidualnej dla szkół podstawowych oraz średnich w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Powiat kościański otrzymał środki ochrony, które trafią do szkół na terenie powiatu. Pozwolą one zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne uczniów podczas rozpoczynającego się już wkrótce nowego roku szkolnego.

Łącznie powiat otrzymał 25 tysięcy jednorazowych maseczek oraz 325 pięciolitrowych butelek płynu dezynfekującego. Powiat przekaże je teraz samorządom gminnym, a każda gmina rozdysponuje środki we własnym zakresie.

do Góry