Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu zorganizowało sportowe półkolonie. W pierwszym turnusie udział wzięło 55 dzieci.

Sportowe półkolonie podzielono na dwa turnusy. Pierwszy już się zakończył. W ciągu kilku dni wakacji największą atrakcją dla uczestników wypoczynku były liczne zabawy ruchowe i integracyjne. Poza tymi zajęciami dzieci odwiedziły pole paintballowe w Morownicy. Uczestnicy turnusu mieli także okazję do zabawy w Family Club w Śmiglu. Dużą atrakcją programu była wizyta na Uroczysku Wołkołatka w Woli Jabłonowskiej.

Organizowane przez SSM w Śmiglu atrakcje otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 4500 złotych od Powiatu Kościańskiego w ramach programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”. Środki te zostaną przeznaczone na zorganizowanie dwóch turnusów półkolonii. Poza wsparciem od powiatu organizatorzy otrzymali pomoc od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdjęcia: organizator

do Góry