Sędziowie z Kościana protestują przeciw ustawie!

W piątek, 14 lutego, weszła w życia nowelizacja ustaw Prawo o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Znana potocznie jako ustawa kagańcowa. Sędziowie z Kościana protestują przeciw zmianom.

Na stronie Sądu Rejonowego w Kościanie w czwartek ukazało się oświadczenie dotyczące tzw. ustawy kagańcowej. Oświadczenie tradycyjnie już opatrzono wspólnym zdjęciem. Treść oświadczenia poniżej.

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Kościanie stanowczo sprzeciwia się wchodzącym jutro w życie regulacjom tzw. ustawy kagańcowej. Zwłaszcza przepisom naruszającym konstytucyjne prawo sędziów do prywatności, likwidującym de facto samorząd sędziowski, a nade wszystko ograniczającym niezawisłość sędziowską. Domagamy się respektowania trójpodziału władzy, co oznacza wykonywanie orzeczeń sądowych, w tym wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także – niedopuszczalność podporządkowywania władzy sądowniczej pozostałym władzom. Informujemy, że w reakcji na opisaną sytuację pięcioro sędziów SR w Kościanie zdecydowało o wstąpieniu do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Zobowiązujemy Prezesa SR w Kościanie do opublikowania uchwały na stronie internetowej sądu i przesłania jej Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przypomnijmy, że nowela wprowadza przepisy, które rozszerzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Zmieni się także sposób wybierania prezesa Sądu Najwyższego. Rozszerza też kompetencje rzecznika dyscyplinarnego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Nakłada również obowiązek informowania w jakich stowarzyszeniach sędziowie działają i do jakich partii należeli. Według popierających nowele, ustawa ma uderzyć w korporacyjny system polskiego sądownictwa i zapewnić lepsze jego funkcjonowanie. Przeciwnicy z kolei twierdzą, że jest to zamykanie sędziom ust i ich upolitycznienie.

Zobacz też:
Manifestacja przed sądem w Kościanie
Kolejna manifestacja przed sądem

do Góry