Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Chodzi o odcinek od węzła „Kościan Południe” do węzła „Radomicko”.

Wojewoda decyzję wydał w piątek, 23 lutego. – Obejmuje ona budowę około 15 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową węzłów drogowych „Kościan Południe”, „Śmigiel Północ” i „Śmigiel Południe” oraz obiektów mostowych. Liczę, że planowany termin zostanie zachowany i pod koniec przyszłego roku kierowcy będą mogli korzystać z odcinka – komentuje wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca jest uprawniony do rozpoczęcia budowy. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 17 marca 2017 r., przy czym kontraktowa kwota brutto dla odcinka węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko wynosi ok. 303 mln zł.

Zdjęcie: http://wronczyn-koscian-drogas5.pl

do Góry