Rozpoczęto szczepienia w Punkcie Szczepień Powszechnych!

We wtorek, 27 kwietnia, rozpoczęto szczepienia w Punkcie Szczepień Powszechnych, który uruchomiono w kościańskim szpitalu.

Punkt Szczepień Powszechnych w kościańskim szpitalu uruchomiono w poniedziałek. We wtorek rozpoczęto szczepienia. W tym tygodniu dostawa szczepionek, którymi dysponuje szpital dla tego punktu pozwoli na zaszczepienie ponad 350 osób.

Na szczepienia w tym punkcie zapisywane będą osoby z aktywnymi e-skierowaniami przez centralną e-rejestrację. Dodatkowo można zapisać się telefonicznie pod numerem 65 525 04 48. Rejestracja telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Osobista rejestracja na miejscu nie będzie możliwa.

Zarejestrowana osoba otrzymuje informację o terminie szczepienia. Personel szpitala prosi o przestrzeganie wyznaczonych terminów i jeśli to możliwe przychodzenie na szczepienie bez osób towarzyszących i parkowanie poza terenem szpitala. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na szczepienie w wyznaczonym terminie, osoba zarejestrowana ma obowiązek powiadomić o tym punkt szczepień z wyprzedzeniem.

Nowy Punkt Szczepień Powszechnych obsługiwany jest przez personel medyczny szpitala. Koszty przebudowy pomieszczeń i organizacji punktu w pomieszczeniach, w których poprzednio był bufet wyniosły około 120 tys. złotych.  Z budżetu powiatu kościańskiego na ten cel wydatkowano kwotę 70 tys. złotych. Pozostałe koszty sfinansowano z budżetu SP ZOZ w Kościanie. W ramach prac wymieniono okna i drzwi, przebudowano i pomalowano ściany, podwieszono sufit, zamontowano instalacje elektryczną i wodno–kanalizacyjną. Zakupiono sprzęt komputerowy.

Po zakończeniu akcji szczepień wyremontowane pomieszczenia posłużą pacjentom szpitala i zostaną wykorzystane w inny sposób.

WAŻNE! Osoby zgłaszające się na szczepienie prosimy o zwracanie uwagi, czy mają szczepienie w Populacyjnym Punkcie Szczepień, który działa w szpitalu od 4 stycznia 2021 roku, czy w uruchomionym właśnie Punkcie Szczepień Powszechnych. 

do Góry