Zgłosił rozbój, bo chciał pieniądze mieć dla siebie. Policjanci szybko przejrzeli niecny plan pracownika jednej z firm kurierskich.

W poniedziałek około godziny 11:15 dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zgłoszono rozbój. 25-letni mężczyzna pracujący w firmie kurierskiej zgłosił, że w Kościanie na ul. Młyńskiej został napadnięty. Nieznany sprawca miał uderzyć zgłaszającego kijem lub innym przedmiotem w tył głowy, powodując jego upadek, a następnie wyrwać saszetkę z pieniędzmi z pobrań. Na miejsce szybko wysłano patrol policji.

Kryminalni podjęli czynności, które miały na celu wyjaśnić okoliczności zajścia i ustalić sprawcę napadu oraz kradzieży pieniędzy. Funkcjonariusze szybko jednak ustalili, że opisywane przez mężczyznę zdarzenie nigdy nie miało miejsca, a 25-latek wymyślił całą historię. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie oraz składania fałszywych zeznań, przyznając się, że wymyślił całe zdarzenie, bo chciał mieć dla siebie pieniądze z pobrań.

Ku przestrodze!!!!

Policjanci po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie, podejmują czynności zgodnie ze wszystkimi zasadami postępowania w takim przypadku. Jedną z takich zasad jest każdorazowa weryfikacja zgłoszenia również pod kątem fałszywego zawiadomienia.

Art. 238. [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie]

Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 233. [Fałszywe zeznania]

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

do Góry